Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Jazykové kurzy v novom školskom roku

Zápis na „JAZYKOVKU“ na školský rok 2018/2019

Školstvo

Ako po iné roky, aj tento rok sa na konci júna uskutoční zápis do kurzov najväčšej Jazykovej školy Prešovského samosprávneho kraja. Zapísať sa môžete nielen do prvých ročníkov, ale budú sa dopĺňať aj vyššie ročníky.

Stačí prísť na zápis, dohodnúť si termín otestovania vedomostí, a ste zaradení do toho správneho kurzu. „Jazykovka“ Vás potom pripraví napr. na rôzne stupne zahraničných jazykových certifikátov (nemecký Goethe-Zertifikat), príp. na maturitnú skúšku.

Svoje jazykové vzdelávanie môžete ukončiť štátnoujazykovou skúškou. Môžete si tak rozšíriť svoju kvalifikáciu o vyučovanie cudzieho jazyka na ZŠ alebo SŠ.

Pre pedagógov to taktiež znamená možnosť získania 60-tich kreditov. Záleží len na Vás, aký máte cieľ a o aký jazyk máte záujem.

Jazyková škola Vám ponúka 140 hodinovéceloročné kurzy – od základných až po prípravné na štátnicu, a to v rámci anglického, francúzskeho, nemeckého, ruského, španielskeho a talianskeho jazyka – v stredných a vyšších kurzoch aj so zahraničnými lektormi. Celú ponuku jazykových kurzov nájdete na www.jspresov.sk

Termín zápisu

  • ANGLICKÝ JAZYK – 21. jún 2018 /štvrtok/ od 9.00 – 18.00 hod.;
  • FRANCÚZSKY, NEMECKÝ, RUSKÝ, ŠPANIELSKY a TALIANSKY JAZYK - 22. a 25. jún 2018 /piatok a pondelok/ od 9.00 do 18.00 hod.

Miesto zápisu

Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov

Bližšie informácie získate na  www.jspresov.sk alebo www.facebook.sk/jspresov.

 Zápis na jazykové kurzy

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 11.06.2018 / Aktualizované: 11.06.2018 HoreTlačiť