Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Magazín PSK - január 2018

Magazín PSK - január 2018

Videozáznam

 dekoračný obrázok

Obsah

 1. Futbal Tatran Aréna Prešov – začalo sa stavať - Združená investícia s účasťou PSK (Šport)
 2. Športovec PSK 2017 – vyhlásenie ankety sa blíži - Hlasujte on-line za svojho favorita (Šport)

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod 

 • PSK pilotne v projekte Catching-up Regions
 • Poznáme najlepších v cestovnom ruchu za rok 2017
 • Kraj má troch podpredsedov

Catching-up – európska pomoc pre PSK
Regionálny rozvoj:  Nová možnosť na rozvoj regiónu

 • Ruch pri podpisovaní – 3 sek.

Podpisom memoranda 24. januára v Prešove medzi zástupcami Európskej komisie, Svetovej banky a Prešovským samosprávnym krajom bola spustená európska iniciatíva Catching-up Regions. Ide o adresnú podporu menej rozvinutých - takzvaných dobiehajúcich regiónov, kde patrí aj Prešovský samosprávny kraj.

 • Potlesk 
 • Milan MAJERSKÝ, predseda PSK: "Uvediem jeden hlavný dôvod, ktorý tu rezonuje naozaj v mysliach ľudí a je to číslo. 62% všetkých nezamestnaných Slovákov pochádzajú práve z Prešovského kraja. A toto je hlavný dôvod, prečo sme sa rozhodli ísť touto cestou.
 • Antony THOMPSON, zástupca Svetovej banky (vyjadrenie v angličtine) - preklad do slovenského jazyka: "Hlavným zdrojom finančných prostriedkov alebo fondov sú teda fondy z operačného programu, na ktoré má dosah Slovensko. Podľa mojich informácií je spôsob čerpania, alebo teda aj tempo čerpania týchto fondov na Slovensku dosť pomalé a práve preto my prichádzame s našimi skúsenosťami, vedomosťami a expertízou, aby sme sa pozreli na to ako by sa to dalo zlepšiť, ako by sa to dalo zrýchliť. "
 •  Milan MAJERSKÝ, predseda PSK: " Európska komisia a Svetová banka má už skúsenosť z Poľska, kde sa pomohlo poľským vojvodstvám, aby sa naštartovali, aby akcelerovali v rozvoji, v zamestnanosti, v strategických rozhodnutiach pre rozvoj týchto regiónov."

PSK bol vybraný do projektu Catching-up v rámci Slovenska ako pilotný región.  Vďaka iniciatíve Európskej komisie a Svetovej banky môže prísť do kraja v krátkej dobe približne jeden milión eur. Cieľom bude vypracovať akčné plány a následne cielene čerpať európske fondy.

 • Patrik KRAUSPE, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu: "Robí sa to kvôli tomu, aby bolo účinnejšie čerpanie európskych fondov. My máme niekoľko operačných programov na Slovensku, ktoré sú vyčlenené práve pre takéto regionálne programy a táto iniciatíva má pomôcť otvoriť dvere, aby sa zmysluplnejšie čerpali európske štrukturálne a investičné fondy."
 • Milan MAJERSKÝ, predseda PSK: "Ide o zamestnanosť, ide o smart riešenia integrovanej dopravy, ide o rozvoj cestovného ruchu, ide o rozvoj kultúry. Naozaj je to komplexné riešenie toho, ako môže napredovať samosprávny kraj."
 • Patrik KRAUSPE, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu: "Jedným z príkladov je operačný program IROP, čiže integrovaný regionálny operačný program, ktorý sa dá využiť na revitalizácie škôl, škôlok, rekonštrukcie nemocníc a podobne, rekonštrukcie ciest 2. a 3. triedy."
 • Erich UNTERWURZACHER, zástupca Európskej komisie (vyjadrenie v angličtine) - preklad do slovenského jazyka: "Sme tu na to, aby sme pomáhali samosprávam, vo všeobecnosti regiónom, čo najlepšie využiť štrukturálne fondy a investičné fondy tak, aby sme podnietili hospodársky rast, zamestnanosť, tak, aby sme podporovali priemysel a malé a stredné podniky."

Výstupom prvej fázy, ktorá bude trvať jeden rok, bude implementácia akčného plánu vypracovaného za pomoci Svetovej banky. Na externú časť poskytne technickú asistenciu Európska komisia. 

« obsah

Jingel – PSK

Európska investičná banka a PSK pokračujú v spolupráci
 Investície: Výhodné podmienky úverov prinášajú výsledky

V Prešove sa 11. januára stretli župani samosprávnych krajov s viceprezidentom Európskej investičnej banky Vazilom Hudákom. Témou rozhovorov bola spolupráca krajov, ich priority, ale i pôsobenie EIB v regiónoch a možné formy financovania.

Prešovský samosprávny kraj doposiaľ čerpal dva úvery z prostriedkov EIB – prvý vo výške 40,4 milióna eur a druhý vo výške 25 miliónov eur. V lete minulého roka došlo k navýšeniu úverového rámca o ďalších päť miliónov eur.

Tabuľka č. 1 - Úverové zmluvy PSK a EIB

 • I. úver – 40,4 mil. eur (podpis zmluvy 2006)
  250 investičných akcií s rozpočtovým nákladom 89,5 milióna eur
 • II. úver – 25 mil. eur (podpis zmluvy 2014)
  174 investičných akcií s rozpočtovým nákladom 52,8 milióna eur
 • Navýšenie úverového rámca - 5 mil. eur (podpis zmluvy 2017)
  81 investičných akcií s rozpočtovým nákladom 14 miliónov eur

Nasleduje priama reč.

 • Milan MAJERSKÝ, predseda PSK: "Som presvedčený, že táto pomoc pri nízkych úrokových sadzbách je evidentná a jasná... Celkovo jedna tretina všetkej investičnej pomoci Európskej investičnej banky v rámci celého Slovenska bola práve do cestnej infraštrukúry. Čo je dôležitejšie je, aby sme túto tradíciu alebo tieto peniaze použili aj na vtedajšie záplavy, zosuvy."
 • Vazil HUDÁK, viceprezident EIB: "Spolupráca z nášho pohľadu je veľmi dobrá, splácanie bola stále v poriadku – načas... Tie veci, ktoré sa vďaka podpore EIB dokázali vytvoriť , myslím si, že hovoria za seba - je to v oblasti infraštruktúry, regionálnych ciest, oprava rôznych kultúrnych a sociálnych zariadení. Takže, určite to pomohlo regiónu."

Výzvou pre krajské samosprávy je využiť financie z EIB na investovanie do Smart cities a Smart regions, inteligentných a inovatívnych riešeniach pre mestá a regióny, ale aj do takzvaných investičných platforiem. 

 • Vazil HUDÁK, viceprezident EIB: "Ktoré sú zamerané na konkrétne oblasti, napríklad v Poľsku je to oblasť sociálneho bývania, ktoré je tam veľmi aktívne. V západnej Európe je veľký dopyt hlavne po inovatívnych riešeniach - tzv. smart city alebo smart region, inteligentné mestá, inteligentné regióny. Takže tie platformy umožňujú vytváranie fondov alebo finančných nástrojov na to, aby sa podporovali inovatívne riešenia na regionálnej úrovni."

V rámci Slovenskej republiky spolupracuje Európska investičná banka s tromi vyššími územnými celkami. Prvým partnerom bol práve Prešovský samosprávny kraj, neskôr pribudol Bratislavský a Košický samosprávny kraj.

Tabuľka č. 2 - Príklady investovania prostriedkov EIB v PSK

 • Rekonštrukcia cesty Kuzmányho v Prešove.
 • Odstraňovanie následkov povodní na cestách a mostoch, na ich rekonštrukciách  a stabilizáciách zosuvov.
 • Modernizáciou zariadení sociálnych služieb v Starej Ľubovni a Spišskom Podhradí.
 • Výstavba telocviční na OA v Starej Ľubovni a SOŠ v Kežmarku.
 • Rozsiahla rekonštrukcia kaštieľa v Humennom.
 • Obnova Podtatranského múzea v Poprade, Šarišského múzea v Bardejove, Šarišskej galérie a Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

Nasleduje priama reč.

 • Milan MAJERSKÝ, predseda PSK: "Naďalej mienim v tejto politike využívania lacných peňazí pre rozvoj kraja pokračovať a verím, že sa nám to podarí."
 • Rastislav TRNKA, predseda KSK: "Z európskej investičnej banky sú to najlacnejšie peniaze, čiže nejakým spôsobom sa tieto peniaze využijú, avšak efektívne."
 • Vazil HUDÁK, viceprezident EIB: "To je viazané predovšetkým na to, aby bola stratégia rozvoja daného kraja alebo regiónu, aby boli jasne zadefinované priority a aokrem toho, aby sme mali istotu, že daný úver môže byť splácaný.

« obsah

Jingel - PSK

Prešovský kraj na ploche 180m2
Cestovný ruch: PSK na výstave ITF Slovakiatour v Bratislave

V Bratislave sa v dňoch 25. až 28. januára konala najväčšia slovenská výstava cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2018.

Prešovský kraj sa predstavil na ploche 180 m2 ako kraj kultúrnych pamiatok. Expozícia bola ladená v štýle hradnej galérie a patrila k vizuálne najpútavejším miestam výstavy. Jednotlivé obrazy na starovekých múroch boli pohľadmi na kultúrne pamiatky kraja.

Predstavené boli prírodné zaujímavosti, zastúpenie v stánku PSK malo i sedem oblastných organizácií cestovného ruchu. Nechýbala bohatá ponuka propagačných materiálov, rôzne chute z regiónu, model Chodníka korunami stromov Bachledka či 3D prezentácia pokladu z hradu Ľubovňa.

« obsah

Jingel - PSK

Poznáme NAJ osobnosti a produkty v cestovnom ruchu
Cestovný ruch: Osobnosťou sa stal legendárny horský vodca Pavel Rajtár

 • Ukážka oceňovanie (záber na všetkých ocenených) – 3 sekundy

Súčasťou programu v expozícii PSK na medzinárodnej výstave cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave bolo odovzdávanie ocenení Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2017.

Verejnosť v on-line hlasovaní vybrala najlepšie zariadenia, zamestnanca a produkt cestovného ruchu za uvedené obdobie.

Tabuľka 1-  Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2017

Víťazi on-line hlasovania

 • NAJ Kultúrno-náučné zariadenie - Slovenské opálové bane    (2392 hlasov, 25 %)
 • NAJ informačné zariadenie - Dukla Destination, Svidník   (2532 hlasov, 33 %)
 • NAJ reštaurácia - Salaš u Franka, St. Ľubovňa  (2048 hlasov, 35 %)
 • NAJ ubytovacie zariadenie - Hotel Alfa***, Giraltovce  (1834 hlasov, 26 %)
 • NAJ kaviareň/vináreň/bar/čajovňa - Bruno caffé, Prešov   (2309 hlasov, 30 %)
 • NAJ Zamestnanec - Milan Sipko, vrchný čašník - reštaurácia Kúpeľov Červený Kláštor Smerdžonka  (2216 hlasov, 35 %)
 • Produkt cestovného ruchu (on-line hlasovanie) -  videopozvánka Osudy vpísané v dreve (autormi sú žiaci SOŠ Stará Ľubovňa, Jarmočná ul.)  (5055 hlasov, 34 %)

Odborná porota ocenila štyri osobnosti a trojicu produktov z oblasti turizmu.

Tabuľka 2 - Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2017

Ocenení odbornou porotou

 • Celoživotný prínos - Pavel Rajtár
 • Vzdelávanie - Vladimír Ternavský
 • Podnikanie -  Jiří Hruška
 • Rozvoj cestovného ruchu v samospráve - Ján Mokoš
 • Produkt cestovného ruchu
  • Fragaria Cup 2017
  • Chodník korunami stromov Bachledka
  • Singletrails Lechnica

Ocenenia odovzdali predseda PSK Milan Majerský a predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska Michal Sýkora. Za celoživotný prínos si cenu odniesla legenda medzi horskými vodcami a záchranármi Pavel Rajtár.

 • Ukážka (prevzatie ocenenia - P. Rajtárovi odovzdával cenu M. Sýkora a predseda PSK M. Majerský) – 3 sekundy
 • Pavel RAJTÁR, laureát ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu: "Ozaj som prišiel do Tatier na koni, na preteky, lebo som bol športový jazdec. Keď som uvidel Tatry, tak som si povedal, tu chcem  žiť. Tak sa mi podarilo za niekoľko rokov premeniť mladícke detské sny na skutočnosť."
 • Michal SÝKORA, predseda KOCR Severovýchod Slovenska: "Vážime si aj tých ľudí, my hovoríme legendy. Keď som povedal p. Rajtárovi, že legenda, tak povedal, že sa tak necíti, ale naozaj sú to legendy."

Spokojnosť návštevníkov, kvalitné služby, atraktivita, čísla návštevnosti – to sú niektoré z ukazovateľov, ktoré zavážili v ankete Najlepší v cestovnom ruchu a ocenení sa majú čím pochváliť.

 • Artúr BENES, produkt CR - Fragaria Cup 2017: "Najviac sme mali 287 družstiev, tuším z 24-roch krajín sveta."
 • Iveta ADAMOVÁ, Naj kultúrno-náučné zariadenie - Slovenské opálové bane: "V minulom roku nás navštívilo takmer 20 tisíc turistov, čo je naozaj úžasné číslo."
 • Martin PAŠKO, produkt CR - Chodník korunami stromov Bachledka: "Za prvé dva mesiace, ktoré sme otvorili nás navštívilo spomínaných 100 tisíc zákazníkov."
 • Norber FRANK, Naj reštaurácia - Salaš u Franka, St. Ľubovňa: "Ľudia k nám chodia a sa snažia každý deň ísť každému v ústrety, snažia sa dodržiavať kvalitu. A čo je najdôležitejšie, žeby tú lásku proste ľudia dávali. "
 • Michal SÝKORA, predseda KOCR Severovýchod Slovenska: "To čo my robíme inak ako ostatní, že si vážime ľudí, ktorí pôsobia v cestovnom ruchu a oceňujeme ich za to, že sú najlepší v tom svojom podnikaní."

Štvrtý ročník ocenení Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja vyhlásila Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, ktorá zastrešuje rozvoj cestovného ruchu v kraji.

Anketa má podporiť a motivovať ľudí, ktorí pracujú v tejto sfére a prispievajú rôznymi spôsobmi k zvýšeniu návštevnosti a propagácii regiónu.

« obsah

Jingel - PSK

Predstavilo sa nové vedenie Úradu PSK
Samospráva: merom je mať efektívnu krajskú samosprávu

Predseda PSK Milan Majerský predstavil 24. januára novinárom okruh svojich najbližších spolupracovníkov a informoval o realizovaných krokoch počas dvoch mesiacov od prevzatia vedenia župy, ako aj o ďalších zámeroch a plánoch. Aktuálne sa na Úrade PSK riešia personálne otázky.

 • Jozef CVOLIGA, riaditeľ Úradu PSK: "Snažíme sa trošku preskupiť aj agendu a referentov, zamestnancov, vedúcich tak, aby jednoducho sme ešte efektívnejšie pokryli túto agendu. Momentálne sme vo fáze, kedy si už vyhodnocujeme, že či teda jednotlivé odbory, jednotlivé oddelenia potrebujú toľko zamestnancov koľko majú na jednotlivých odboroch a oddeleniach. No a jednoducho snažíme sa túto vec zefektívniť. Pristupujeme aj k prehodnocovaniu rôznych zmlúv, ktoré boli uzatvárané v rámci úradu, skôr nám ide o efektivitu."

Do pôsobnosti krajskej samosprávy patrí vyše 130 zariadení a inštitúcií. Tie plnia základné kompetencie kraja – stredné školstvo, sociálne služby, dopravu, kultúru, regionálny rozvoj. Plánuje aj tu nové vedenie župy zmeny?

 • Milan MAJERSKÝ, predseda PSK: "Plán prvotný bol ten, aby sme tak ako riaditelia stredných škôl mali päťročné obdobie, tak aby aj riaditelia domovov sociálnych služieb mali päťročné obdobie takisto aj kultúrnych inštitúcií. Upustil som postupne od toho a na rovinu, hovorím otvorene prejdeme na nový model, a to bude prehodnotenie kvality práce po jednotlivých zariadeniach. Tak máme teraz čas na to, aby sme vyhodnotili úroveň, kvalitu."

« obsah

Jingel - PSK

Kraj bude mať troch podpredsedov
 Samospráva:  Sú nimi – Jozef Lukáč, Peter Bizovský, Martin Jakubov

Prešovská župa bude mať troch podpredsedov. Na prvom pracovnom rokovaní krajského parlamentu 29. januára sa nimi stali Jozef Lukáč, ktorý je nominantom najväčšej koalície KDH, OĽaNO, SaS a NOVA. Za stranu Smer-SD bol schválený Peter Bizovský zo Starej Ľubovne a za nezávislých poslancov, kde sa vytvorili dva kluby, bol ako vicežupan schválený Martin Jakubov z klubu nezávislých - dohoda pre Prešovský kraj.

 • Martin JAKUBOV (Stropkov), podpredseda PSK: "By som bol rád, ak by som mohol, zastupovať rezort zdravotníctva, ale je to samozrejme na ďalších dohovoroch, ďalších debatách. Samozrejmé všetko ostatné musí byť tiež dôležité či je to školstvo, kultúra alebo regionálny rozvoj, ale tieto témy budeme viac-menej spoločne konzultovať. "
 • Jozef LUKÁČ (Prešov), podpredseda PSK: "Spolu so županom prichádzame s tým, že nejdeme panovať, ale ideme slúžiť, čiže chceme tento kraj posunúť ďalej. Vidím to aj z pozície poslanca národnej rady, sme na chvoste Slovenska, sme najslabší kraj čo sa týka zamestnanosti, vzdelanie nám tu pokulháva."
 • Peter BIZOVSKÝ (St. Ľubovňa), podpredseda PSK: "Čo chcem ponúknuť tomuto kraju, tak určite svoje dlhoročné skúsenosti či vo funkcii riaditeľa nemocnice, možno viceprezidenta Asociáce nemocníc Slovenska. Zdravotníctvu sa venujem už dlhé roky. A samozrejme aj skúsenosti z toho, že som poslancom už štvrté volebné obdobie. Viem asi o čom to je."

V aktuálnom volebnom období bude teda zachovaný počet troch podpredsedov krajskej samosprávy. Všetkým trom novým podpredsedom bol schválený 40%-tný pracovný úväzok.

« obsah

Jingel - PSK

Poslanci sa rozdelili do štyroch klubov
Samospráva:  Pri Z PSK bude pracovať 11-násť komisií

Zastupiteľstvo PSK schválilo na svojom rokovaní plán zasadnutí na rok 2018 – v tomto roku sa majú poslanci stretnúť ešte sedemkrát. Pri poslaneckom zbore budú pracovať štyri poslanecké kluby - klub koalície KDH, OĽaNO, SaS a NOVA, poslanecký klub strany SMER-SD a dva poslanecké kluby zložené z nezávislých poslancov. (Klub nezávislých poslancovPoslanecký klub Dohoda pre región)

Schválené bolo zloženie 11-tich komisií, ktoré budú pracovať pri krajskom parlamente a odmeňovanie členov týchto komisií.

Postupne vám v Magazíne PSK predstavíme jednotlivé komisie, ich zloženie a zámery, ktorým sa chcú venovať.

Tabuľka - Komisie pri Zastupiteľstve PSK (názov komisie - predseda komisie)

Nasleduje priama reč.

 • Martin JAKUBOV (Stropkov), podpredseda PSK: "By som bol rád, ak by som mohol, zastupovať rezort zdravotníctva, ale je to samozrejme na ďalších dohovoroch, ďalších debatách. Samozrejmé všetko ostatné musí byť tiež dôležité či je to školstvo, kultúra alebo regionálny rozvoj, ale tieto témy budeme viac-menej spoločne konzultovať. "
 • Jozef LUKÁČ (Prešov), podpredseda PSK: "Spolu so županom prichádzame s tým, že nejdeme panovať, ale ideme slúžiť, čiže chceme tento kraj posunúť ďalej. Vidím to aj z pozície poslanca národnej rady, sme na chvoste, sme najslabší kraj čo sa týka zamestnanosti, vzdelanie nám tu pokulháva."
 • Peter BIZOVSKÝ (St. Ľubovňa), podpredseda PSK: "Čo chcem ponúknuť tomuto kraju, tak určite svoje dlhoročné skúsenosti či vo funkcii riaditeľa nemocnice, možno viceprezidenta Asociáce nemocníc Slovenska. Zdravotníctvu sa venujem už dlhé roky. A samozrejme aj skúsenosti z toho, že som poslancom už štvrté volebné obdobie. Viem asi o čom to je."

V aktuálnom volebnom období bude teda zachovaný počet troch podpredsedov krajskej samosprávy. Všetkým trom novým podpredsedom bol schválený 40%-tný pracovný úväzok.

« obsah

Jingel - Prešov

Futbal Tatran Aréna Prešov – začalo sa stavať
Šport: Združená investícia s účasťou PSK

Koncom januára sa začal búrať starý futbalový štadión v krajskom meste a začali sa prvé výkopové práce Futbal Tatran Arény v Prešove. Búracie práce budú trvať približne tri mesiace a do mesiaca bude hotová projektová dokumentácia moderného futbalového stánku.

PSK na novú arénu prispel sumou vyše 300 tisíc eur, mesto Prešov dalo 125- tisíc a Slovenský futbalový zväz 2,4 milióna eur - ide teda o združenú investíciu. Odhadované náklady sa predbežne pohybujú medzi šesť až sedem miliónmi eur.

Štadión bude spĺňať kritériá 3. kategórie UEFA. To znamená, že sa na ňom môžu hrať medzištátne zápasy.

Kapacita hľadiska je plánovaná na vyše 6 900 miest na sedenie.

« obsah

Jingel - PSK

Športovec PSK 2017 – vyhlásenie ankety sa blíži
Šport: Hlasujte on-line za svojho favorita na www.po-kraj.sk

Najlepších športovcov Prešovského kraja za rok 2017 spoznáme 7. marca.

Nominácie sú už známe a aj verejnosť môže v internetovom hlasovaní vybrať svojho favorita.

On-line hlasovať môžete od 1. do 28. februára a to z 43 nominovaných jednotlivcov, ôsmych kolektívov dospelých a rovnakého počtu družstiev mládeže. Hlasovací formulár nájdete na webovej stránke kraja: www.po-kraj.sk.

Tabuľka - Športovec PSK 2017

Internetové hlasovanie verejnosti

 • termín hlasovania: 1. február – 28. február
 • počet nominovaných: 43 jednotlivcov
 • 8 kolektívov dospelých
 • 8 kolektívov mládeže

« obsah

***

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 09.02.2018 / Aktualizované: 14.02.2018 HoreTlačiť