Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Smart City a Smart Region - Financie a ekonomika

Smart región východné Slovensko, chytré riešenia pre náš kraj

Regionálny rozvoj

O využití moderných technológií v každodennom živote miest a regiónov diskutovali 9. februára 2018 v Prešove predstavitelia Východoslovenskej investičnej agentúry so zástupcami samosprávy, vedecko–výskumných, vzdelávacích inštitúcií a podnikateľských subjektov pôsobiacich v Prešovskom a Košickom kraji.

V poradí tretí z cyklu seminárov pod názvom Smart región východné Slovensko (SRVS) sa uskutočnil na tému financie a ekonomika. Organizátormi boli Východoslovenská investičná agentúra, Prešovský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj. Seminár bol zameraný na informácie o financovaní projektov Smart city (SC) a Smart region (SR) z prostriedkov európskej únie (EÚ) ale aj národných zdrojov. Medzi vystupujúcimi spíkrami boli Ján Ferenčák, David Kula a Martin Mojžiš.

Získavanie financií, je pre subjekty, ktoré sa rozhodnú realizovať projekty v danej oblasti, jednou z najdôležitejších ale aj najzložitejších úloh. Seminár prezentoval nie len teoretickú časť možností financovania, ale aj konkrétne príklady z miest a regiónov, ktoré si úspešne zabezpečili financovanie a realizovali projekty v oblasti SC a SR.

Samotná Východoslovenská investičná agentúra je hlavným iniciátorom založenia otvorenej platformy „Smart región východné Slovensko“ (SRVS), ktorej cieľom a poslaním je vytvoriť spoločný priestor pre generovanie a následnú aplikáciu nových projektov v oblasti „Smart Cities (SC) a „Smart Region“ (SR). Platforma bude vytvárať priestor pre jednotlivých aktérov pre tvorbu koncepcie a projektov prepojených na samosprávy, akademickú obec, technologické firmy a občanov.

***

PhDr. Ladislav Regula
Odbor regionálneho rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja

Kontakt

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
ladislav.regula(at)vucpo.sk
tel: 051/ 7081 546

Fotogaléria

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 14.02.2018 / Aktualizované: 14.02.2018 HoreTlačiť