Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Magazín PSK 2018 - jún

Magazín PSK - jún 2018

Videozáznam

Obsah

 1. Dotácie podporia projekty v regióne - Poslanci a predseda PSK prerozdelili takmer 663 tisíc eur (PSK)
 2. Poslanci upravili rozpočet - Financie predovšetkým do ciest (Financie)
 3. Na modernizáciu ciest kraj vyčlenil 12 miliónov eur - Opravovať sa bude 48 havarijných úsekov (Doprava)
 4. PSK bude v lete prezentovaný ako Kraj kultúrnych pamiatok - Všetko info o cestovnom ruchu, akciách, a tipoch nájdete na severovychod.sk (Cestovný ruch)
 5. Najúspešnejší pedagógovia a študenti PSK - Kraj udelil ocenenia za výsledky vo vzdelávaní (Školstvo)
 6. Konferencia Metro ON Line pod záštitou PSK - Smart riešenia, Start-Up, nové technológie (Inovácie)
 7. Svätomariánska púť – Svetlo z východu - Projekt pútnického turizmu naberá reálne kontúry (Cestovný ruch)

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

 • Dotácie kraja podporia projekty
 • V tomto roku sa opraví 60 kilometrov ciest
 • KOCR spustila letnú turistickú kampaň

Jingel PSK

Dotácie podporia projekty v regióne
Poslanci a predseda PSK prerozdelili takmer 663 tisíc eur

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja rozdelili 25. júna takmer 600 tisíc eur v rámci Všeobecne záväzného nariadenia o poskytnutí dotácií z vlastných príjmov. Podporené budú projekty v oblasti športu, kultúry a sociálnych vecí.

 Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Je to účinná pomoc pre tieto okresy, ale je to aj také sprítomnenie vyššieho územného celku v regiónoch. Tým vysokým počtom žiadostí je výsledok toho, že naozaj ľudia majú záujem pracovať vo svojich regiónoch, vo svojich mestách, vo svojich obciach."
 • Stanislav Kahanec (Prešov), poslanec Z PSK: "Vždy je dobré, keď sa môže pomôcť. A chcú aj rôzne organizácie, občianske združenia a tretí sektor pomôcť pri určitých aktivitách. Ak tie aktivity majú zmysel a aj dobrý cieľ, tak si myslím, že tieto aktivity treba podporiť."

Na základe zadefinovaných podmienok a vyhlásenej výzvy bolo prijatých 596 žiadostí. Úspešných bolo 423 žiadateľov. Prerozdelený bol doteraz historicky najväčší balík financií.

Tabuľka - Dotácie z vlastných príjmov PSK / Výška prerozdelených financií

 • Grantová schéma celkom 663.000 eur
 • Počet priatych žiadostí 596
 • Počet úspešných žiadateľov 423
 • Poslanci spolu 594.400 eur - každý poslanec prerozdeľoval 9.200 eur, z toho:
  • Podpora športu 196.300 eur
  • Podpora kultúry 384.000 eur
  • Sociálne služby 14.100 eur
  • Dotácia predsedu PSK 68.600 eur

Zoznam všetkých podporených projektov nájdete na webovej stránke po-kraj.sk. Nasleduje priama reč.

 • Peter Sokol (Stará Ľubovňa), poslanec Z PSK: "V rámci okresu Stará Ľubovňa sme mali čiastku 36 tisíc eur. Podporili sme tie projekty, ktoré mali rámec väčšieho charakteru. Takisto sme podporili veľa projektov, ktoré boli podané v rámci obcí."
 • Michal Babin (Humenné), poslanec Z PSK: "Všetci piati poslanci sme sa stretli, kde každý mal svoje návrhy a určite tam, kde chýbali niektorému poslancovi peniaze, vedeli sme sa dohodnúť."
 • Stanislav Kahanec (Prešov), poslanec Z PSK: "Za mesto Prešov sa urobila dobrá dohoda. Podporili sa nielen tie organizácie a občianske združenia, ale aj mnohé obce."

Prešovská župa dotáciami podporí aj športových reprezentantov kraja, ktorý sa zúčastňujú podujatí medzinárodného významu, a to najmenej európskeho charakteru. Nasleduje priama reč.

 • Dagmar Olekšáková, vedúca odboru financií PSK:  "V minulosti boli nejakí dvaja, traja žiadatelia a teraz prišlo až 24 žiadostí. Zapojili sa aj malé športy, takže kvôli tomu ten počet žiadostí narástol."

Na projekty vo verejnoprospešnom záujme išlo ďalších 68 600 €, o rozdelení ktorých rozhodoval priamo predseda PSK Milan Majerský.

Na základe požiadaviek poslancov a iniciatívy predsedu PSK bude VZN-ko o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov novelizované. Upravia sa podmienky poskytovania dotácií, zmení sa termín podania žiadostí a spolufinancovanie projektov žiadateľmi.

« obsah

Jingel – Financie

Poslanci upravili rozpočet
Financie predovšetkým do ciest

Poslanci prešovskej župy odsúhlasili druhú úpravu rozpočtu PSK na tento rok. Zastupiteľstvo navýšilo financie v oblasti cestnej infraštruktúry o šesť miliónov eur. Do oblasti vzdelávania príde o pol milióna eur navyše a rovnaká suma poputuje do kapitoly sociálnych vecí. Úrad PSK prerozdelí 2,5 milióna eur na kapitálové, teda investičné výdavky. Pôjde napríklad o výstavbu druhej etapy cyklotrasy v Poprade za 93 tisíc eur, či preložku cesty 3. triedy v Starej Ľubovni, ktorú bude kraj realizovať spoločne s mestom, a to v hodnote 2,3 milióna eur.

« obsah

Jingel - Doprava

Na modernizáciu ciest kraj vyčlenil 12 miliónov eur
Opravovať sa bude 48 havarijných úsekov

Správa a údržba ciest PSK zrekonštruuje v tomto roku 48 havarijných úsekov ciest v dĺžke približne 60 kilometrov. K dispozícii má na to krajská samospráva 12 miliónov eur. Ide o financie z vlastných zdrojov a úverov Európskej investičnej banky. V rámci tejto modernizácie sa opravujú cesty 2. a 3. triedy a viacero zosuvov a mostov. 

Tabuľka - Rekonštrukcie havarijných úsekov ciest v roku 2018 podľa okresov

 • okres Bardejov
  • Rekonštrukcia úseku cesty III/3508 obec Koprivnica časť Dubie
  • Rekonštrukcia cesty III/3482 Hrabské
  • III/3497 Kružľov - obec
  • III/3467 Chmeľov - obec
  • III/3520 Nižná Polianka - Ondavka
  • III/3507 Mihaľov
  • III/3485 Sveržov
 • okres Humenné 
  • II/559 Udavské, žel. stanica - križ. Velopolie
  • II/554 Košarovce - Nižná Sitnica
 • okres Kežmarok
  • III/3102 Veľká Lomnica - Stará Lesná (oblasť PP)
  • III/3099 Holumnica - Ihľany (Jurské prieťah - oblasť SL)
 • okres Levoča
  • III/3200 Dravce - Dlhé Stráže
  • III/3216 Bijacovce - Brezovica
  • III/3205 Križovatka cestou III/3204 – Pavľany
 • okres Medzilaborce
  • II/554 Repejov - hranica okr. Stropkov
  • II/559 Borov - prieťah
  • prieťah Valentovce III/3864, okres Medzilaborce
  • III/3869 Krásny Brod – Rožkovce
 • okres Poprad
  • II/534 Poprad križ. I/18 križ. D1 Poprad, Vysoké Tatry
  • III/3080 Poprad- Veľký Slavkov - Nová Lesná
 • okres Prešov
  • III/3456 Pušovce - prieťah
  • II/546 Prešov - Vydumanec
  • III/3467 Chmeľov - obec
  • III/3426 Daletice - Jarovnice
  • III/3422 Štefanovce – spojka
 • okres Sabinov
  • III/3177 Ražňany - Jarovnice
  • III/3177 Jarovnice - Hermanovce
  • III/3178 Ražňany - Uzovský Šalgov
 • okres Snina
  • II/558 Stakčín - VN Starina
  • III/3886 Uličské Krivé - prieťah
  • III/3891 Stakčínska Roztoka – prieťah
 • okres Svidník
  • III/3523 Rovné - Šarišský Štiavnik
  • III/3554 Dubová - Cígla
  • III/3542 Krajné Čierno
 • okres Stropkov
  • III/3575 križovatka s cestou I/15 - Brusnica
  • III/3586 Vislava

 • okres Stará Ľubovňa
  • Rekonštrukcia cesty III/3135 Šar. Jastrabie - Kyjov
  • III/3150 Plaveč - Andrejovka
  • III/3121 Jarabina - spojka
  • III/3147 Nová Ľubovňa - Kolačkov
  • III/3120 Prieťah mestom Stará Ľubovňa
 • okres Vranov n/Topľou
  • Rekonštrukcia cesty III/3606 Bystré
  • Rekonštrukcia cesty III/3623 Kamenná Poruba - Davidov
  • Rekonštrukcia cesty III/3611 Rudlov
  • II/558 Továrne
  • III/3629 Holčíkovce - Ďapalovce
  • II/576 Vechec - Banské
  • III/3635 Malá Domaša - Detrík

« obsah

Jingel - Cestovný ruch

PSK bude v lete prezentovaný ako Kraj kultúrnych pamiatok
Všetko info o cestovnom ruchu, akciách, a tipoch nájdete na  severovychod.sk

Počas letnej turistickej sezóny bude Prešovský kraj prezentovaný verejnosti ako Kraj kultúrnych pamiatok. Na svojom území má takmer štyri tisíc pamiatok, štyri zo siedmich lokalít UNESCO, najviac obnovovaných hradov, 27 unikátnych drevených kostolíkov, kráľovské mestá, skanzeny, múzeá a galérie... A z tohto bohatstva vychádza ústredná letná kampaň, ktorú pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod SlovenskaNasleduje priama reč.

 • Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska: "Pripravili sme kampaň, ktorá je postavená na zaujímavých obsahoch a ešte krajších vizuáloch. Budeme pozývať turistov, aby objavovali tieto krásy, aby tu trávili voľný čas."

Okrem tradičných aktivít letných kampaní – fotografickej súťaži Choď a foť, letného cyklopátrania je pripravených pre návštevníkov kraja viacero noviniek. Nasleduje priama reč.

 • Barbora Čechová, KOCR Severovýchod Slovenska: "K novinkám letnej turistickej sezóny patrí nový web – www.severovychod.sk, kde ide o našu pôvodnú doménu. ktorú sme vylepšili novinkami, ku ktorým patrí prehľadné zobrazovanie výletov podľa jednotlivých záujmov, kategórií a tiež pripájame aj novinku v podobe toho, že verejnosť nám môže pripájať rôzne tipy na výlety, kam by sa mali ísť ľudia pozrieť a takisto aj tipy na podujatia."
 • Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska: "Sme aj v spolupráci so známou detskou spisovateľkou Gabou Futovou pripravili súťaž – Môj prvý cestopis Prešovského kraja." Nasleduje priama reč.

Marketingové aktivity sú zostavené tak, aby boli oslovené rôzne cieľové skupiny. Vydané boli turistické noviny, brožúra s 50-timi tipmi na výlet. Súčasťou kampane sú vizuály, ktoré vychádzajú z tvorby známeho fotografa Jána Štovku. Kampaň bude intenzívne komunikovaná na sociálnych sieťach.

 • Barbora ČechováKOCR Severovýchod Slovenska: "Tie sa už dnes samozrejme nedajú obchádzať. Celé je to zasadené do takého štýlu hradnej galérie, ale je to poprepájané rôznymi animačnými videami, informačnými krátkymi spotmi a takisto takými hravými prvkami."
 • Jána Štovkafotograf: "Prešovský kraj je najfotogenickejším krajom na Slovensku. Už z hľadiska toho, že tu máme rozmanitosť od hôr, od Vysokých Tatier až po nížiny, že tu máme Poloniny – národný park, máme tu bohatú faunu, flóru a nespočetné množstvo architektúry,ktorá je naozaj skvostná."

A to sú lákadlá pre všetkých turistov. Podľa údajov Štatistického úradu bolo v roku 2017 v Prešovskom kraji zaznamenaných viac ako 894 tisíc návštevníkov ubytovacích zariadení, ktorí v kraji strávili vyše 2 milióny 790 tisíc nocí. Návštevnosť Prešovského kraja medziročne vzrástla o 4,6 % a priemerná doba pobytu bola tri noci.

« obsah

Jingel - Školstvo

Najúspešnejší pedagógovia a študenti PSK
Kraj udelil ocenenia za výsledky vo vzdelávaní 

Prešovský samosprávny kraj ocenil 12. júna pedagógov a študentov stredných škôl v pôsobnosti krajskej samosprávy. Spolu 20 pedagógov získalo plaketu Jána Ámosa Komenského – Sophista pro regione – učiteľ múdrosti pre región. V tomto roku vyberali členovia Územnej školskej rady najlepších učiteľov spomedzi 45 návrhov. Nasleduje priama reč.

 • Rozália Kusendová, ocenená pedagogička, Gymnázium Leonarda Stöckela Bardejov: "Je to veľká motivácia a myslím si, že je to ocenenie mojej celoživotnej práce. A myslím si, žeby som nebola dostala to ocenenie, keby som nebola milovala tú svoju prácu."
 • Marcela Griščíková, ocenená pedagogička, Stredná zdravotnícka škola Humenné: "Veľmi mi záleží na tom, aby sme sa posúvali dopredu, jednak aj na tých vyučovacích hodinách, ale aj hlavne, čo sa týka starostlivosti o majetok Prešovského samosprávneho kraja, o zveľaďovanie a skvalitňovanie práce celého pedagogického zboru."
 • Martin Jakubov, podpredseda PSK: "Dnešné podujatie ukázalo, že školstvo v Prešovskom kraji je naozaj na vysokej úrovni, ale zas na druhej strane plne chápem, že dôvody, ktoré nás vedú rozmýšľať a snáď aj v blízkej budúcnosti realizovať racionalizáciu školstva sú neodvratné."

Z Divadla Jonáša Záborského v Prešove si plaketu Lux mentium – Svetlo poznania odnieslo 20 stredoškolákov. O udelení ocenenia rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK. Tá vyberala spomedzi 41 návrhov na ocenenie. Nasleduje priama reč.

 • Filip Gomboš, ocenený študent, Gymnázia Leonarda Stöckela Bardejov: Vypracoval som projekt o rozširovaní populácie bobra vodného v Bardejove a v celom hornotoplianskom regióne. S touto prácou som bol na olympiáde ako prvák, neskôr som pokračoval, som rozširoval projekt a prihlásil som sa do súťaže Amavet, kde som postúpil do brazílskeho mesta Fortalesa.
 • Andrea Klecová, ocenená študentka, SOŠ Andyho Warhola Medzilaborce: Dnes to bolo hlavne možno kvôli tej cvičnej firme, kde som skončila ako najlepšia medzinárodná reprezentantka cvičnej firmy. Taktiež tam som sa zúčastnila angličtinárskej súťaže, ktorá mi k tomu dopomohla.
 • Martin Jakubov, podpredseda PSK: "Stretnúť tak mladých, úspešných kreatívnych ľudí, ktorí sú nabití energiou a majú svoj jasný cieľ, dopĺňajú svoje talenty o všemožné informácie a iné aktivity, tak v dnešnej dobe toto je vzácna chvíľa."

Podujatie, ktoré bolo symbolickým poďakovaním sa za prácu a úspechy v školstve, sa konalo už po 10-krát. Na území kraja sa nachádza spolu 120 stredných škôl, na ktorých v dennom štúdiu študuje vyše 32 tisíc žiakov. V zriaďovateľskej pôsobnosti prešovskej župy je 76 stredných škôl.

« obsah

Jingel - Inovácie

Konferencia Metro ON Line pod záštitou PSK
Smart riešenia, Start-Up, nové technológie

 V Poprade sa 11. až 14. júna konala konferencia Metro ON Line 2018, ktorá bola prezentáciou najnovších trendov a inovácií v oblasti SmartCities, bezpečnostných a telekomunikačných technológií. Priestor dostala Start-up scéna, ale aj zástupcovia samospráv, ktorí realizujú v mestách nové inovatívne nápady a riešenia. 

Nasleduje priama reč.

 • Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok, poslanec Z PSK: "Čo je možné využiť technológie, tak sa snažíme, aby to bolo priateľské k životnému prostrediu, aby nám tie technológie pomáhali skôr chrániť to prostredie a takto je nastavená celá tá stratégia, ideológia a vízia naša, že budovať smart, ale zároveň aj to green city. Také zelené mesto."
 • Vladimír Ledecký, starosta obce Spišský Hrhov, poslanec Z PSK: "Obecná samospráva by mala riešiť to, čo ľudia v obci potrebujú a nevyhýbať sa týmto riešeniam. To znamená, že keď trápi občanov vysoká nezamestnanosť, tak tá obec musí k tomu aktívne pristúpiť a nesmie povedať ten starosta – toto nie je náš problém."
 • Jozef Cvoliga, riaditeľ Úradu PSK: "Tie moderné technológie nám umožňujú poprepájať tento región. My momentálne v rámci iniciatívy Svetovej banky a Európskej komisie pracujeme na takzvanom Geografickom informačnom systéme, kde všetky tieto údaje, ktoré máme – to znamená kultúrne, sociálne, školské, dopravná infraštruktúra, všetko sa prekryje jednou aplikáciou, jedným systémom."

Konferencia sa konala pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja, ktorý chce aktívne riešiť takzvanú SMART agendu, a to spoločne s mestskými a miestnymi samosprávami. 

Nasleduje priama reč.

 • Jozef Cvoliga, riaditeľ Úradu PSK: "My už týchto aktérov sa snažíme prepájať a sú to mestá a obce, ktoré sú tak ďaleko, že to potrebuje urobiť nejakú nadstavbu, ktorá môže byť pilotným projektom pre iné obce a mestá, ktoré sa potýkajú s inými existenčnými problémami."
 • Vladimír Ledecký, starosta obce Spišský Hrhov, poslanec Z PSK: "Treba to začleňovať do riešenia regiónu, či už v otázke zamestnanosti, či v otázke sociálnych služieb, dopravy a tak ďalej a implementovať. Takže je to o tom, aby ta veda napomáhala a tie rozumné riešenia napomáhali celkovému životu."
 • Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok, poslanec Z PSK: "Smart regióny a smart mestá sú tie, ktoré využijú, to čo je najlepšie momentálne dostupné na trhu a použijú to tak, že tie technológie nebude ani vidno, ale sa nám zlepší ten život."

Cieľom konferencie Metro ON Line je i podpora vzdelávania, motivácie mladých ľudí a ich aktívne zapojenie do spoločenských výziev. Umožniť im prístup k rozvoju ich talentov a kreativity.

« obsah

Jingel - Cestovný ruch

Svätomariánska púť – Svetlo z východu
Projekt pútnického turizmu naberá reálne kontúry

Realizácia vlajkového projektu krajskej samosprávy Svätomariánska púť – Svetlo z východu postupne napreduje. V Prešove sa 7. a 8. júna stretli zástupcovia 13-tich slovenských a  poľských partnerov, aby vyhodnotili jednotlivé aktivity. Podpora náboženského turizmu na slovenskej strane sa týka štyroch pútnických miest – Litmanovej, Ľutiny, Gaboltova a Levoče. V Litmanovej prebieha najväčšia investičná akcia celého projektu.

Nasleduje priama reč.

 • Daniel Dzurovčin, Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov: "Tam sa buduje pútnické informačné centrum s takým areálom. Tam sme podpísali po verejnom obstarávaní zmluvu. Momentálne od januára prebieha výstavba. V Ľutine sme realizovali nejaké doplnenie tej turistickej infraštruktúry pre návštevníkov.

A to v podobe výsadby zelene, lavičiek, detského ihriska i malého námestia pri bazilike. Nová infraštruktúra pribúda v pútnických miestach aj na poľskej strane.

Nasleduje priama reč.

 • Dorota Chilik, projektová manažérka, farnosť Krosno a Stara Wieš: "Na týchto trasách tvoríme nové produkty cestovného ruchu, čím vzniká pridaná hodnota pre náš región. Pre turistov je to možnosť ešte lepšie spoznávať tieto miesta, možnosť zamilovať si Poľsko, Slovensko a pritiahnuť väčší počet pútnikov".

Aktuálne sa realizujú verejné obstarávania na výber dodávateľov u investičných partnerov. Rozbiehajú sa aj sprievodné podujatia, ktoré majú napomôcť zviditeľniť samotný projekt a jeho myšlienku – zvýšiť záujem o pútnicky turizmus a poskytnúť návštevníkom kvalitné služby.

 • Daniel Dzurovčin, Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov: "Základná infraštruktúra turistická, aby tam bola, lebo ľudia tam už sú len, aby sme im trošku skrášlili to prostredie a ten pobyt trošku spríjemnili."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Aby naozaj bola čím skôr infraštruktúra všetkých štyroch pútnických miest – Litmanovej, Ľutiny, Gaboltova a Levoče naplnená a zjednodušila tak možno život pútnikov, ktorí tieto posvätné miesta navštívia."

Kraj pracuje na marketingových dokumentoch a komunikačnej kampani pri vytvorení nového produktu turizmu. Medzi zaujímavé iniciatívy bude patriť aj realizácia 3D mappingu a tzv. Evanjelizačnej cesty pútnikov. Začalo sa aj s propagáciou projektu na podujatiach a výstavách cestovného ruchu. S implementáciou projektu začala prešovská župa v januári minulého roku a finišovať sa má v polovici roka 2019.

« obsah

 

***

Publikované: 15.08.2018 / Aktualizované: 17.08.2018 HoreTlačiť