Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

V archeoparku v Hanušovciach pribudli nové atrakcie

Nachádza sa tu sedem nových objektov

Kultúra

Archeopark Živá archeológia v Hanušovciach nad Topľou ponúka nové zážitky. Vďaka slovensko–poľskému projektu tu vznikli ďalšie praveké a včasnostredoveké obydlia či priestory pre edukáciu. V rámci otváracieho festivalu dobudovaného archeoparku, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 13. septembra o 10.00 hod., sa návštevníci môžu tešiť aj na ukážky dávnych remesiel.

Vďaka projektu Interreg V-A PL SK, 2014-2020 môžu návštevníci archeoparku obdivovať ďalšie dve obydlia, tri výrobné prístrešky, ochodzu pri palisáde a pohrebný areál s mohylou. Pribudol aj jeden prístrešok určený na edukáciu a oddych.

„Celkovo sa tu nachádza 7 obytných objektov – po jednom z paleolitu, neolitu a mladšej doby železnej a po dvoch z mladšej doby bronzovej a včasného stredoveku,“ prezradila riaditeľka Krajského múzea v Prešove a autorka projektu Mária Kotorová.

Okrem obydlí sa tu nachádzajú aj spomínané výrobné prístrešky – metalurgický, hrnčiarsky, kuchynský a sklársky či chovateľské a roľnícke areály.

„Voľne v priestore sú rozmiestnené praveké hudobné nástroje. Obydlia sú vybavené základným vnútorným vybavením a replikami predmetov dennej potreby, napr. keramikou, pracovným náradím, nábytkom, kožušinami a podobne,“ hovorí Kotorová.

Počas podujatia je pripravený aj kultúrny program. Odborní pracovníci vyskúšajú hrnčiarsku a chlebovú pec a budú tiež variť typické slovanské jedlo – kašu.

„Návštevníkom predstavíme aj niekoľko výrobných činností, ako štiepanie kameňa, výrobu keramiky v ruke a na kruhu, tkanie tkaníc, výrobu drôtených šperkov v štýle doby bronzovej, či lukostreľbu a ďalšie činnosti,“ dodáva Kotorová.

Archeopark Živá archeológia v Hanušovciach nad Topľou funguje takmer 4 roky. Toto jedinečné archeologické múzeum pod holým nebom predstavuje asi 30 tisícročí v čase - od paleolitu po včasný stredovek. Súčasťou otváracieho festivalu bude aj komentovaná prehliadka novej archeologickej expozície v suteréne Kaštieľa, ktorá vznikla v rámci toho istého projektu.

***

Mgr. Rastislav Žitný

PR, marketing
TRIPOLITANA - KRAJSKÉ MÚZEUM V PREŠOVE

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 12.09.2018 / Aktualizované: 12.09.2018 HoreTlačiť