Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Skanzen pod ochranou optiky

Inovácie a technológie v službách zabezpečenia kultúrneho dedičstva

Kultúra

Vihorlatské múzeum v Humennom navštívilo v júli vyše 5 000 domácich a zahraničných návštevníkov. Expozíciu ľudovej architektúry a bývania (skanzen) Vihorlatského múzea v Humennom si prezrelo takmer 1 800 návštevníkov. Za plnej prevádzky prebiehali v areáli skanzenu aj stavebné činnosti, ktorých cieľom je postupná komplexná technická vybavenosť a technologická ochrana areálu, ako aj zvýšenie komfortnosti návštevníkov.

Aktuálne prebiehajúce výkopové práce v rámci projektu centralizácie bezpečnostných systémov Vihorlatského múzea v Humennom (Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia) nadväzujú na projekt ochrany skanzenu v Humennom, ktorý je zameraný na zvýšenie ochrany zbierok, vybavenia a areálu skanzenu. Rozšírením bezpečnostného systému o prehľadový kamerový systém (ukončený v júni 2018 s podporou z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia) k už vybudovaným elektronickým zabezpečovacím a protipožiarnym systémom v skanzene v roku 2016, sa zabezpečuje zvýšená ochrana areálu skanzenu, vrátane zelene, vybavenia a objektov v prevádzkových hodinách i mimo nich. Popri ochrane areálu skanzenu nový zabezpečovací systém zvyšuje stupeň bezpečnosti zamestnancov múzea i návštevníkov expozície.

Nadväzujúca pripravovaná centralizácia bezpečnostných systémov (2018 − 2019) sleduje v rámci svojej prvej etapyprepojenie jestvujúcich bezpečnostných systémov v skanzene s dátovým rozvádzačom v kaštieli prostredníctvom optického kábla. Cieľom je zvýšenie ochrany zbierkových predmetov umiestnených v skanzene, ako aj osôb pohybujúcich sa v areáli. V ďalšej etape je plánované dátové prepojenie depozitára a kaštieľa a dobudovanie centrálneho dispečingu bezpečnostných systémov pre všetky spravované objekty múzea. Dispečer tak získa kompletný prehľad o objektoch Vihorlatského múzea, čo mu umožní urgentne reagovať na prípadné narušenie daných objektov, respektíve vznik požiaru a iných poruchových stavov. Prvá etapa centralizácie bezpečnostných systémov by mala byť ukončená v polovici budúceho roka.

Na výkopové práce v skanzene, v rámci systematicky budovaného systému ochrany v objektoch múzea, nadviaže v závere leta s prispením Prešovského samosprávneho kraja inštalácia sanitárneho kontajnera. Ide o paralelne prebiehajúci program zlepšovania kvality a dostupnosti kultúrnej destinácie a jej ponuky pri odstraňovaní bariér a limitov dosiahnuteľnosti pre všetky skupiny návštevníkov Vihorlatského múzea v Humennom.

***

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

Fotogaléria

 

Foto: archív Vihorlatského múzea

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 16.08.2018 / Aktualizované: 16.08.2018 HoreTlačiť