Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Park Tmavej oblohy Poloniny má unikátny prístroj

Experiment monitoruje intenzitu svetelného znečistenia

Kultúra

Astronomické observatórium na Kolonickom sedle sa môže pýšiť novým technickým prírastkom. V rámci spolupráce s Ústavom experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach tu nainštalovali nový prístroj na detekciu intenzity žiarenia vrchnej časti atmosféry s názvom AMON.

Prístroj je určený na detekciu airglow žiarenia, ktoré vzniká v atmosfére Zeme vo výške od 80 do 300 kilometrov nad povrchom Zeme. „Jeho štúdium je dôležité pri výskume kozmického žiarenia, ktoré dopadá na našu Zem z kozmického priestoru a len v oblastiach takých ako je Park tmavej oblohy Poloniny, kde je minimum svetelného znečistenia spôsobené civilizáciou, je možné a vhodné tento jav sledovať,“ priblížil riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne v Humennom Igor Kudzej . Aktuálna verzia Amon meria svetlo v rozsahu 300 – 500nm. „Zaujímavosťou prístroja je samotný proces zisťovania intenzity. Nie je to na báze CCD čipu, ako je to v obvyklých meračoch svetelného znečistenia, ale je to práve fotonásobič a fotometria, ktorá diametrálne iným spôsobom meria intenzitu svetelného znečistenia,“ vysvetlil riaditeľ.

Detektor Amon bol v rokoch 2015 – 2018 testovaný počas niekoľkých pozorovacích kampaní na Observatóriu na Lomnickom štíte, na El Roque de Los Muchachos v Španielsku a v Národnom astronomickom observatóriu de San Pedro Martir v Mexiku. „Vynikajúca kondícia tmavej oblohy v Poloninách presvedčila tvorcov prístroja o jeho stálej inštalácii na observatóriu na Kolonickom sedle. Veríme, že tento experiment nám dokáže poodhaliť ďalšie špecifiká tmavej oblohy v Poloninách a vysvetliť mnohé javy, ktoré sa v týchto horných častiach atmosféry vyskytujú,“ uviedol I. Kudzej.

Park tmavej oblohy Poloniny (PTO Poloniny) bol založený v roku 2010 ako prvý park na Slovensku a 22. na svete. Účelom takýchto „parkov“ je uchrániť rezervoár „prirodzenej tmy,“ teda tmy nenarušenej takým svetlom, ktoré je produktom nadmerného svietenia často po celú noc, vo veľkej intenzite a v rôznych smeroch. Výsledkom je strata prirodzenej tmy v noci. Až 88% obyvateľov EÚ žije v oblastiach postihnutých svetelným znečistením.

Astronomické observatórium Kolonica v okrese Snina je miesto známe mimoriadne dobrými podmienkami na astronomické pozorovanie. V tejto časti našej republiky je v noci ozajstná tma a za bezoblačného neba je obloha posiata stovkami hviezd a preťatá pásom Mliečnej cesty.

Úlohou PTO Poloniny je informovať, vzdelávať a propagovať verejnosť o škodlivosti nadmerného svietenia v noci, nielen pre rastliny a živočíchy, ale aj pre samotného človeka. Súčasťou týchto aktivít je aj stály monitoring svietenia nočnej oblohy, ktoré pozostáva jednak z prirodzenej zložky – svetlo hviezd, zodiakálne svetlo plynno-prachových častíc medziplanetárnej hmoty, svietenie vrchnej časti atmosféry – tzv. airglow a z umelej zložky – osvetlenie ulíc, budov, svetelné informačné tabule či autá, ktoré je omnoho intenzívnejšie a je hlavnou zložkou svetelného znečistenia. Ako hlavný detektor na zistenie intenzity svetelného znečistenia sa vo svete používa väčšinou Automatizovaný merač kvality oblohy, ktorý na báze CCD čipu dokáže určiť intenzitu svetelného znečistenia oblohy na danom mieste. Porovnaním získaných dát v čase sa dá určiť tendencia zlepšovania alebo naopak zhoršovania kvality nočného neba. Na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle taký detektor funguje od roku 2011 a získané dáta sa porovnávajú s hodnotami z iných parkov tmavej oblohy vo svete.

***

Astronomické observatórium na Kolonickom sedle je detašovaným pracoviskom Vihorlatskej hvezdárne v Humennom, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj. Zámerom je rozširovať rozsah činností v observatóriu na Kolonickom sedle a vybudovať v ňom polyfunkčné vedecko-odborno-edukačne pracovisko.

***

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 06.06.2018 / Aktualizované: 06.06.2018 HoreTlačiť