Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť

Obrázok vlajky Európskej únie

 

Logo OPTP - operačný program technická pomoc

Štátny znak - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Logo - Prešovský samosprávny kraj

Školenie pre verejnosť

IPC pre EŠIF

Po veľkom záujme a pozitívnom ohlase na školenie k používaniu ITMS 2014+ v decembri 2017, Informačno-poradenské centrum pre EŠIF na Prešovskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pre Vás opätovne pripravili školenie : „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “.

Termín konania: 22. jún 2018 (piatok ) o 8:15 hod.

Miesto konania: Úrad Prešovského samosprávneho kraja (zasadacia miestnosť 2. poschodie), Námestie mieru 2, Prešov.

Na školenie sa môžete prihlásiť prostredníctvom on-line prihlasovacieho formulára.

Čo je systém ITMS2014+?

Systém ITMS2014+ je informačný systém, ktorý sa používa na podávanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú implementáciu projektov z európskych štrukturálnych a investičných fondov – zasielanie žiadostí o platbu, monitorovacie správy, verejné obstarávania atď.

Pre koho je školenie určené?

Školenie je určené pre projektových manažérov pripravujúcich žiadosti z prostriedkov EŠIF a implementujúcich už schválené projekty. Na školení budú predstavené aj novinky vo fungovaní informačného systému.

Podobne ako na minulé školenie, aj toto školenie je zamerané na praktickú výučbu práce v systéme ITMS2014+ a preto je potrebné si priniesť vlastný notebook schopný sa pripojiť do siete wifi.

***

 

PhDr. Adriána Bezdeňová
Odbor regionálneho rozvoja, Informačno-poradenské centrum pre EŠIF 

Na stiahnutie

Program

 • 8:00 – 8:15 Registrácia účastníkov
 • 8:15 – 8:20 Prezentácia Informačno – poradenského centra pre EŠIF PSK
 • 8:20 – 9:00 Subjekt a používatelia
  • Registrácia subjektu do ITMS2014+
  • Aktivácia používateľských kont
  • Správa subjektu a osôb
  • Spis subjektu
 • 9:00 – 9:15 Výzvy
  • Vyhľadávanie nad výzvami
 • 9:15 – 9:30 Prestávka
 • 9:30 - 11:00 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
  • Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
  • Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
 • 11:00 -11:30 Projekty I. časť
  • Stručný prehľad evidenciou projektov
  • Hlásenia o začatí a ukončení projektu
 • 11:30 – 12:00 Prestávka
 • 12:00 – 13:00 Projekty II. časť
  • Monitorovanie
  • Účastníci projektu
 • 13:00 – 14:45 Žiadosť o platbu
  • Evidencia účtovných dokladov
  • Vypracovanie Žiadosti o platbu
  • Deklarovanie výdavkov
  • Predloženie žiadosti o platbu
 • 14:45 – 15:00 Prestávka
 • 15:00 – 16:00 Verejné obstarávanie
  • Evidovanie verejného obstarávania
  • Evidovanie zmlúv k verejnému obstarávaniu
  • Predloženie verejného obstarávania

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 113-115

E-mail: ipc@psk.sk

    

Konzultačné hodiny

Pondelok: 7:30 – 15:00

Utorok:     7:30 – 15:00

Streda:     7:30 – 15:00

Štvrtok:    7:30 – 15:00

Piatok:     7:30 – 15:00

Osobné konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

    

 

Publikované: 19.06.2018 / Aktualizované: 19.06.2018 HoreTlačiť