Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Podpora sociálneho podnikania z fondov EÚ

Konzultácia k podpore sociálneho podnikania z prostriedkov fondov EÚ

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF

V stredu 28. marca 2018 o 13.00 h sa na Úrade Prešovského samosprávneho kraja sa uskutoční konzultácia k podpore sociálneho podnikania z prostriedkov fondov EÚ.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, v spolupráci s riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje a s Informačno-poradenským centrom Prešov vás týmto pozývajú na konzultáciu k pripravovanej podpore sociálneho podnikania z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Deň a čas podujatia: streda 28.3.2018 o 13.00

Cieľom konzultácie je získať podnety a cenné poznatky z praxe sociálneho podnikania a aktivít týkajúcich sa podnikania v prostredí marginalizovaných skupín. Konzultácia je súčasťou procesu prípravy výziev a podporných mechanizmov z prostriedkov fondov EÚ.ň

Predbežný program podujatia:

 • 13.00-13.10 -  Privítanie účastníkov a predstavenie činnosti Informačno – poradenského centra pre EŠIF  PSK
 • 13.10-13.20 - Informácia o projekte Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov
 • 13.20 - 13.30 - Ciele schémy podpory pre rozvoj sociálneho podnikania
 • 13.30 - 14.00 - Výsledky prieskumu o situácii obecného sociálneho podnikania na Slovensku a forme pripravovanej schémy podpory.
 • 14.00 – 14.30 - Moderovaná diskusia o výsledkoch prieskumu a zameraní podpory
 • 14.30 - 14.45 - Prestávka
 • 14.45 - 15.00 - Princípy výberu a hodnotenia projektov a zohľadňovanie pravidiel desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie
 • 15.00 – 15.30 - Moderovaná diskusia o návrhu princípov výberu a hodnotenia projektov
 • 15.30 – 15.45 - Záver podujatia

Prihlásiť sa je možné najneskôr 26. 3. 2018 prostredníctvom elektronického prihlasovacieho formulára  alebo na telefónnom čísle 0940 600 486.

Počet účastníkov podujatia je obmedzený na 20, po naplnení kapacity bude elektronický prihlasovací formulár uzatvorený.

Loga Európskek únie, OPTP, Úradu podpredsedu vlády SR, pre investície a informatizáciu. Úrad splnomocnenca vlády SR, PSK, IPC

Európska únia Európsky fond regionálneho rpzvoja, Operačný progam technická pomoc, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti,  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Prešovský samsorpávny kraj, Informačno-poradencké centrum

 

 

 

 

Miesto: Sídlo úradu VÚC Prešov - malá zasadačka, II. poschodie, Námestie mieru 2, Prešov

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 113-115

E-mail: ipc@psk.sk

    

Konzultačné hodiny

Pondelok: 7:30 – 15:00

Utorok:     7:30 – 15:00

Streda:     7:30 – 15:00

Štvrtok:    7:30 – 15:00

Piatok:     7:30 – 15:00

Osobné konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

    

 

Publikované: 26.03.2018 / Aktualizované: 26.03.2018 HoreTlačiť