Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Elektromobilita v praxi

e-Deň konferencia

IPC

Elektromobilita sa stala hlavnou témou druhého ročníka konferencie „e-Deň“, ktorá sa uskutočnila 13. novembra v Inovačnom partnerskom centre (IPC) na Hlavnej ulici v Prešove. Organizátorom bol Prešovský samosprávny kraj (PSK) ako jeden zo šiestich partnerov medzinárodného konzorcia projektu PROMETEUS.

V diskusných paneloch sa pozornosť zameriavala najmä na témy súčasných trendov elektromobility a využívanie alternatívnych pohonov, ale aj na inovácie a vývoj s poukázaním na príklady overených postupov a dobrej praxe na Slovensku. Pozvanie prijali viacerí rečníci.

Medzi diskutujúcimi bol dekan Fakulty podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave profesor Peter Markovič, ktorý zhodnotil trend elektromobility z pohľadu ekonomickej efektívnosti a finančnej nákladovosti v súvislosti s prezentovanými ekonomickými expertízami, ako aj štatistickými prehľadmi.

Princípy fungovania alternatívnych pohonov v teoretickej rovine detailnejšie špecifikoval riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej (SPŠE) na Plzenskej ulici v Prešove Slavomír Kožár. Zároveň poukázal na úspechy študentov, budúcich elektrotechnikov, ktorí na medzinárodnej vedecko-technickej súťaži inovácií v Číne získali prvé miesto.

Ďalší z diskutujúcich, zástupca Sprostredkovateľského a riadiaceho orgánu integrovaného regionálneho operačného programu (iROP) Štefan Pavlík, ozrejmil aktivity programu v období rokov 2014 – 2020 s akcentom na prioritnú os - Bezpečnosť a pro enviromentálna doprava v regiónoch.

Integráciu elektromobility do každodennej praxe hliadok mestskej polície priblížil účastníkom konferencie náčelník Mestskej Polície v Prešove Ján Andrejko. Naopak, manažér rozvojových projektov za spoločnosť Východoslovenská energetika Holding a.s. Ján Laluch predstavil víziu spoločnosti VSE Holding v súvislosti s rozvojom elektromobility lokálne v kraji, ale aj na národnej úrovni.

VSE je jedným z členov podpísaných pod memorandom o podpore elektromobility medzi mestom Prešov a Slovenskou asociáciou pre elektromobilitu (SEVA) z roku 2014. Jednou z podporných aktivít bolo odovzdanie nabíjacej stanice pre e-mobily na križovatke ulíc Slovenská a Metodova v centre Prešova, kde zabezpečovala VSE technológiu a inštaláciu zariadenia.

Viac informácií o projekte

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Europe. 

Fotogaléria

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 27.11.2018 / Aktualizované: 02.04.2019 HoreTlačiť