Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

INTERREG V-A pripravuje školenie pre žiadateľov

Školenie cezhraničnej spolupráce Poľsko- Slovensko zamerané na multimodálnu dopravu a celoživotné vzdelávanie (13. - 14. február)

Cezhraničná spolupráca

Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko-Slovensko v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom pripravuje v dňoch 13. - 14. februára o 9:00 hod. v Prešove v Inovačnom partnerskom centre (Hlavná 139, Prešov)  školenie pre potenciálnych žiadateľov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 .

Školenie je zamerané na prioritnú os II „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava – multimodálna doprava“prioritnej osi III „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania“.

Účasť na školení je potrebné potvrdiť registráciou prostredníctvom kontaktného formulára - Registrácia na školenie.

Pozvánku na stiahnutie nájdete na uvednenom odkaze - Pozvánka na stiahnutie - PDF (134,61 kB)

***

Prešov 7. 2. 2018

Ing. Jana Kičurová
Regionálny kontaktný bod PSK
Odbor cezhr. a medzinár. spolupráce

 

Program školenia - 13.02.2018 – všeobecná časť

 • 8:30 - 9:00 - Registrácia účastníkov
 • 9:00 - 10:00 - Prezentácia Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko
 • 10:00 -10:15 - Prestávka na kávu
 • 10:15 - 12:00 - Príprava projektu v rámci Programu, 
                         - Príprava rozpočtu
 • 12:00 - 13:00 - Prestávka na obed
 • 13:00 - 14:45 - Ako správne pripraviť finančno-ekonomickú analýzu
                        - Štátna pomoc v projektoch
 • 14:45 - 15:00 - Prestávka na kávu
 • 15:15 - 16:00 - Informácia – kľúč k úspechu
                         - Dostupnosť v projektoch INTERREG 

Program školenia - 14.02.2018 – workshop

 • 8:30 - 9:00 - Registrácia účastníkov
 • 9:00 - 10:15 - Generátor – časť I
 • 10:15 - 10:30 - Prestávka na kávu
 • 10:30 - 12:00 - Generátor – časť II
 • 12:00 - 13:00 - Prestávka na obed
 • 13:00 - 15:00 - Generátor – časť III

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 07.02.2018 / Aktualizované: 14.02.2018 HoreTlačiť