Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Rozvoj cestovného ruchu v Prešovskom kraji

Lokálni aktéri budú participovať na rozvoji cestovného ruchu v Prešovskom kraji

Cestoný ruch - Tlačová správa

Stredoveký Hrad Ľubovňa v piatok 23. marca 2018 otvoril svoje brány vybraným aktérom cestovného ruchu Prešovského samosprávneho kraja. Iniciátormi diskusie o rozvoji cestovného ruchu v kraji boli predseda PSK Milan Majerský a splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin. Podujatie zorganizovali s podporu Oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš – Pieniny a Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska.

„Cestovný ruch je oblasť, ktorá môže byť pre Prešovský samosprávny kraj veľkým hnacím motorom,“ uviedol Milan Majerský. „Ak budeme spolupracovať, jeho prínos môže byť oveľa väčší ako je dnes,“ vysvetlil zámer zorganizovať stretnutie za okrúhlym stolom a rozvíjať cestovný ruch za aktívnej účasti ľudí, ktorí ho tvoria

„Tento región je neuveriteľne bohatý. Otázka na nás je, aký spôsobom vieme toto bohatstvo zužitkovať pre jeho ďalší rozvoj a tvorbu pracovných miest,“ povedal v úvode stretnutia Anton Marcinčin. Za prvoradú označil vzájomnú komunikáciu všetkých subjektov a s tým spojené zdieľanie odborných názorov a výmenu praktických skúseností. „Tomu, že o komunikáciu záujem je, nasvedčuje vysoký počet ľudí, ktorý dnes prišli, ako aj prítomnosť samotného predsedu kraja,“ poznamenal.

VÚC má podľa splnomocnenca vlády nástroje, ktorými vie rozvíjať dostupnosť aj návštevnosť jednotlivých destinácií a zároveň môže byť dôležitým partnerom vlády v procese plánovania a rozhodovania o umiestňovaní finančných zdrojov a odstraňovaní bariér rozvoja.

Účastníci diskusie ocenili záujem PSK rozvíjať cestovný ruch ako jednu zo svojich priorít. Podľa slov riaditeľa Úradu Prešovského samosprávneho kraja Jozefa Cvoligu by na úrade malo v blízkej dobe dôjsť k posilneniu odborných kapacít týkajúcich sa riadenia rozvoja cestovného ruchu. Podľa riaditeľa úradu stretnutie v Starej Ľubovni pomohlo do kreovania priorít rozvoja v kraji vtiahnuť lokálnych hráčov, najmä zástupcov oblastných organizácií cestovného ruchu, miest a obcí, podnikateľov a združení pôsobiacich v Prešovskom kraji.

Práve títo partneri označili za potrebné sformovanie jednotnej vízie pre rozvoj cestovného ruchu, stanovenie priorít v zmysle destinačného manažmentu, posilnenie manažérskych kapacít krajskej a oblastných organizácií cestovného ruchu, zlepšenie dopravnej infraštruktúry a posilnenie vzájomnej komunikácie, koordinácie a kooperácie medzi jednotlivými subjektmi.

Zároveň žiadali vytvorenie lepšieho legislatívneho zázemia, odstránenie byrokratických bariér a lepšiu podporu poľnohospodárstva a malých farmárov, ktorí hotelom a reštauráciám dodávajú návštevníkmi žiadané lokálne produkty. Za fungujúce a hodné väčšej podpory označili aj tvorbu a posilnenie lokálnych značiek.

Pomoc očakávajú aj zo strany stredného školstva, ktoré pripravujú ich budúcich zamestnancov. Školy by mali prispôsobiť ponuku svojich odborov pozíciám, po ktorých je v oblasti cestovného ruchu dopyt, no zamestnávateľom sa ich nedarí obsadzovať.

Upozorňujú na to, že pri rozvoji cestovného ruchu treba myslieť nielen na návštevníka, ale aj na benefity pre miestnych ľudí žijúcich v turistických destináciách, aby z nich neodchádzali preč.

„V otázke financií sa snažíme ľudí viesť k tomu, aby najprv prišli s nápadom, ktorý vedia vyargumentovať. Peniaze sú vždy až na konci, nie na začiatku tohto procesu,“ uviedol Anton Marcinčin, podľa ktorého je potrebné v prvom rade stanoviť priority tak, aby investície nielen podporili rozvoj jednotlivých subjektov, ale aby mali dopad na ucelený rozvoj destinácií, v ktorých tieto subjekty podnikajú alebo pôsobia.

Aktéri cestovného ruchu vidia význam investovať predovšetkým tam, kde už sú vybudované produkty cestovného ruchu, na ktoré sa dokážu naviazať ďalšie služby a vytvoriť tak synergiu. Zároveň upozorňujú, aby sa nezabúdalo ani na drobných hráčov, ktorým aj malá podpora dokáže výrazne pomôcť.

Konštruktívna diskusia je len začiatkom spoločného úsilia rozvíjať cestovný ruch v Prešovskom kraji. Zámerom organizátorov je do ďalšieho stretnutia po letnej turistickej sezóne sformovať a sfunkčniť menšie pracovné skupiny podľa tematického zamerania jednotlivých subjektov. Tie môžu prispieť k určeniu priorít rozvoja, ich následnému manažmentu a podpore zo strany VÚC, ako aj k tvorbe chýbajúcich koncepčných a strategických materiálov samosprávneho kraja.

***

Stará Ľubovňa, 23. marca 2018

Úrad vlády SR

 

Fotogaléria

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 26.03.2018 / Aktualizované: 26.03.2018 HoreTlačiť