Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 

Samospráva Prešovského kraja

Kalendár

Vypísať všetky

» Pracovný program župana 

Fotografia predsedu PSK, Milana Majerského

Vážení obyvatelia Prešovského samosprávneho kraja,

aj napriek koronakríze sa snažíme, aby život v našom kraji nezastal. Vynakladáme všetko úsilie, aby sme pokračovali v už rozbehnutých projektoch, no zároveň chceme začať s realizáciou nových zámerov. A to najmä tých, ktoré sú prospešné pre Vás, občanov.

Aj tento rok budeme rekonštruovať cesty a mosty v havarijnom stave, zmodernizujeme sociálne zariadenia, kultúrne organizácie, aj naše stredné školy. Finančne podporíme zmysluplné projekty, aj rodiny v núdzi. Verím, že sa nám podarí zrealizovať toho čo najviac. Držte sa v zdraví!

Milan Majerský
 

Najnovšie na webe

Výchova k podnikaniu prostredníctvom cvičných firiem v OA Poprad22.10.2021

Voľné pracovné miesto - Kuchár/ka do školskej jedálne pre elokované pracovisko Bijacovce, SOŠ lesnícka,Prešov (uzávierka 29.10.2021)21.10.2021

Voľné pracovné miesto - Údržbár-Vodič - Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa (uzávierka žiadostí - 08.11.2021)20.10.2021

Voľné pracovné miesto - Skladník-Kuchár - DSS Sabinov (uzávierka žiadostí - 29.10.2021)20.10.2021

Aktualizácia č. 13 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-1720.10.2021

Voľné pracovné miesto - Mzdový účtovník/ka, SOŠ podnikania a služieb, Lipany (uzávierka 30.10.2021)20.10.2021

Aktualizácia č. 13 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-1720.10.2021

Voľné pracovné miesto - Inštruktor sociálnej rehabilitácie - DSS Stropkov (uzávierka žiadostí - 22.10.2021)19.10.2021

Voľné pracovné miesto - Vodič-Údržbár - CSS Dúhový sen, Kalinov (uzávierka žiadostí - 28.10.2021)19.10.2021

Oznámenie o vypracovaní Program PHSR PSK 2021 – 2030 (uzávierka 26.10.2021)18.10.2021

Vypísať všetky