Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 

Samospráva Prešovského kraja

Kalendár

Vypísať všetky

» Pracovný program župana 

Geoportál PSK
Fotografia predsedu PSK, Milana Majerského

Vážení obyvatelia Prešovského samosprávneho kraja,

aj tento rok je naším prioritným cieľom rozvíjať život v regiónoch. Chceme pokračovať v už rozbehnutých projektoch – budovaní cyklotrás a športovísk, opravách ciest, modernizovaní našich škôl, kultúrnych či sociálnych zariadení.

Zároveň máme ambíciu podporovať nové zmysluplné zámery, ktoré budú prospešné pre Vás, obyvateľov nášho kraja. Verím, že sa nám to aj s Vašou pomocou podarí. Pretože aj vďaka Vám môže byť Prešovský kraj lepším miestom na život.

Milan Majerský
 

Najnovšie na webe

28.11.2022 - Oznam o termíne uzavretia 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP- PO7-SC76-2021-80
28.11.2022 - Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80 k 28. 11. 2022
28.11.2022

Prevod prebytočného majetku - Hotelová akadémia Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29, 060 01 Kežmarok (uzávierka do: 16.12.2022 vrátane)28.11.2022

Voľné pracovné miesto - Hlavný zamestnanec technickej prípravy stavieb SÚC PSK (uzávierka 10.12.2022)28.11.2022

Voľné pracovné miesto - Zamestnanec pre majetkovoprávne vzťahy a CDB oblasti SÚC PSK obl. Poprad (uzávierka 10.12.2022)28.11.2022

Materiál na pripomienkovanie - Návrh Rozpočtu PSK na roky 2023 - 2025 (uzávierka pripomienok 8. decembra 2022)24.11.2022

Voľné pracovné miesto - ​Vedúci (majster) dopravy a dielne SÚC PSK Humenné (uzávierka 5.12.2022)23.11.2022

Návrh VZN PSK č. xx/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK (uzávierka pripomienok 30.11.2022)21.11.2022

2. zasadnutie Z PSK (21.11.2022)21.11.2022

Návrh VZN PSK č. xx/2022, o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (uzávierka pripomienok 25.11.2022)16.11.2022

Návrh VZN PSK č. xx/2022, o financovaní jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (uzávierka pripomienok 24.11.2022)14.11.2022

Vypísať všetky