Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Otvorené údaje (OPEN DATA)

Otvorené údaje Prešovského samosprávneho kraja

Open dáta

Čo sú otvorené údaje (Open Data)?

Otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na ďalšie spracovanie (vrátane strojového spracovania). 

Zoznam otvorených údajov PSK

PSK poskytuje momentálne len zoznam otvorených údajov ako sumárny prehľad otvorených informácií (datasetov) na webovom sídle PSK, ktoré sú dostupné online a v podobe súborov vo formátoch CSV a XML (t.j. v požadovaných formátoch v zmysle štandardov ITVS). 

Zoznam otvorených údajov PSK
 P. č. Názov Formát Zdrojové dáta Rozsah dát / aktualizácia Slovný popis atribútov Podmienky používania (licencie)
1. Objednávky Úradu PSK

XML

Ikona formátu CSV CSV , Ikona formátu XML XML

od 1. 1. 2014 do aktuálneho dátumu   Povinne zverejňované dáta
2.

Faktúry Úradu PSK

XML

Ikona formátu CSV CSV , Ikona formátu XML XML

od 1. 1. 2014 do aktuálneho dátumu   Povinne zverejňované dáta
3.  Zmluvy Úradu PSK XML

Ikona formátu CSV CSV , Ikona formátu XML XML

od 1. 1. 2012 do aktuálneho dátumu   Povinne zverejňované dáta
4.  Všeobecne záväzné nariadenia PSK XML Ikona formátu CSV CSVIkona formátu XML XML od 23. 7. 2004 do aktuálneho dátumu   Povinne zverejňované dáta 
5.  Zápisnice Zastupiteľstva PSK XML  Ikona formátu CSV CSV , Ikona formátu XML XML od 1. 1. 2010 do aktuálneho dátumu   Povinne zverejňované dáta 
6.  Zoznam poslancov a dochádzka na zasadnutiach Zastupiteľstva PSK  XML Ikona formátu CSV CSVIkona formátu XML XML od 1. 1. 2010 do aktuálneho dátumu   Povinne zverejňované dáta 
7. Hlasovanie poslancov Z PSK podľa zasadnutí XML  Ikona formátu CSV CSV , Ikona formátu XML XML  od 1. 1. 2010 do aktuálneho dátumu   Povinne zverejňované dáta  
8.  Zasadnutia Zastupiteľstva PSK  XML Ikona formátu CSV CSVIkona formátu XML XML  od 1. 1. 2010 do aktuálneho dátumu    Povinne zverejňované dáta 
9. Zdravotnícke zariadenia PSK XML Ikona formátu CSV  CSV XML  k aktuálnemu dátumu   Zverejnené dáta 
10. Register poskytovateľov sociálnych služieb  XML Ikona formátu CSV  CSVIkona formátu XML XML  kvartálne   Povinne zverejňované dáta  
11. Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok XML  Ikona formátu CSV  CSV, Ikona formátu XML XML  k aktuálnemu dátumu     Zverejnené dáta 
12.  Organizácie v zriaďovateľskej  pôsobnosti PSK (OvZP PSK) HTML Ikona formátu CSV  CSV(32 kB) k 28.10.2021 (aktualizácia podľa potreby)   Povinne zverejnené dáta

Zoznam sa priebežne dopĺňa a aktualizuje.

Dátový katalóg PSK 

Dátový katalóg

Dátový katalóg Prešovského samosprávneho kraja – V metadáta katalógu PSK nájdete datasety, ktoré sa bezprostredne dotýkajú územia samosprávneho kraja. V dátovom katalógu sú zahrnuté pôvodné dáta samosprávneho kraja a taktiež dáta, ktoré sa zbierajú na národnej úrovni.

Možnosť vyhľadávania (podľa kategórie, kľúčových slov, kontaktu na zdroj) a filtrovania (podľa kľúčových slov, témy, rokov, kontaktov zdroja a i. ).

 

Geoportál Prešovského samosprávneho kraja

 Ďalšie open data, ktoré je možné zobraziť v mape (priestorovom pohľade) nájdete na geoportáli Prešovského kraja – geopresovregion.sk.

Geoportál Prešovského samosprávneho kraja

Tematické mapy

Tematické mapy

Tematické mapyWebmapové aplikáciemnožstvo dát nám umožňuje aj množstvo pohľadov ako môžeme na tieto dáta nazerať. Tematické webmapové aplikácie zachytávajú konkrétne pohľady na danú problematiku. Každá webmapová tematická aplikácia je postavená na zdrojoch z Dátového katalógu PSK a snaží sa sprostredkovať komplexnejší pohľad na konkrétnu problematiku.

Mapový prehliadač

Mapový prehliadač

Mapový prehliadačMapfishapp – online mapový prehliadač, ktorý slúži na prehliadanie a analýzu priestorových dát. Umožňuje pridať dáta z Dátoveho katalógu PSK, vrstviť jednotlivé dáta nad sebou, merať, porovnávať a pod.

Posledná aktualizácia: 28.10.2022HoreTlačiť