Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Najnovšie na webe

Sociálny pedagóg, Stredná odborná škola polytechnická A. Warhola, Medzilaborce

21.01.2020 Voľné pracovné miesto - Sociálny pedagóg, Stredná odborná škola polytechnická A. Warhola, Medzilaborce (uzávierka 29.01.2020)

Pedagogický asistent - 2 prac. miesta, Stredná odborná škola polytechnická A. Warhola, Medzilaborce

21.01.2020 Voľné pracovné miesto - Pedagogický asistent - 2 prac. miesta, Stredná odborná škola polytechnická A. Warhola, Medzilaborce (uzávierka 29.01.2020)

Školský špeciálny pedagóg, Stredná odborná škola polytechnická A. Warhola, Medzilaborce

21.01.2020 Voľné pracovné miesto - Školský špeciálny pedagóg, Stredná odborná škola polytechnická A. Warhola, Medzilaborce (uzávierka 29.01.2020)

O.V.S. - Prenájom majetku – Obchodná akadémia, Humenné

20.01.2020 O.V.S. - Prenájom majetku - reklamné zariadenie – Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné (uzávierka 7.2.2020, 12:00)

Pozvánka na verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu

20.01.2020 Pozvánka na verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu - Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

Rehabilitačný pracovník - DSS Hanušovce nad Topľou

17.01.2020 Voľné pracovné miesto - Rehabilitačný pracovník - DSS Hanušovce nad Topľou (uzávierka 15.02.2020)

Medzinárodná olympiáda mladých vedcov (IJSO) 2019

15.01.2020 Mimoriadny úspech v Medzinárodnej olympiáde mladých vedcov

Škola umeleckého priemyslu, Kežmarok

10.01.2020 Prevod prebytočného majetku - Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok (uzávierka do: 25.01.2020)

Vodič motorových vozidiel do 3,5 t - CSS Clementia, Ličartovce

10.01.2020 Voľné pracovné miesto - Vodič motorových vozidiel do 3,5 t - CSS Clementia, Ličartovce (uzávierka 24.01.2020)

Učiteľ odborných predmetov fyzioterapia, Stredná zdravotnícka škola, Prešov

07.01.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ odborných predmetov fyzioterapia, Stredná zdravotnícka škola, Prešov (uzávierka 24.01.2020)

Učiteľ v odbore ošetrovateľstvo, starostlivosť o chorých – pedagogika, ošetrovateľstvo a rehabilitácia, SZŠ, Prešov

07.01.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ v odbore ošetrovateľstvo, starostlivosť o chorých – pedagogika, ošetrovateľstvo a rehabilitácia, SZŠ, Prešov (uzávierka 24.01.2020)

Očkovací kalendár na rok 2020 pre povinné pravidelné očkovanie deti a dospelých (platnosť od 1. 1. 2020)

20.12.2019 Očkovací kalendár na rok 2020 pre povinné pravidelné očkovanie deti a dospelých (platnosť od 1. 1. 2020)

SO pre IROP PSK

13.12.2019 IROP-PO1-SC121-2019-48 info pre žiadateľov

VZN PSK č. 80/2019

11.12.2019 Schválené VZN PSK č. 80/2019 o zriadení Školy umeleckého priemyslu vo Svidníku a zrušení Strednej priemyselnej školy vo Svidníku

VZN PSK č. 79/2019

10.12.2019 Schválené VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 03.02.2009 / Aktualizované: 08.04.2010 HoreTlačiť