Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Najnovšie na webe

Učiteľ/ka ruského jazyka, SOŠ technická, Prešov

25.01.2022 Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka ruského jazyka, SOŠ technická, Prešov (uzávierka 28.01.2022)

SO pre IROP PSK

25.01.2022 Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2020-57 k 24.01.2022

Informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2020-57

VI. výzva mikroprojekty os 3 PSK-KARPATY

24.01.2022 VI. výzva - mikroprojekty PSK - Karpaty - 3. prioritná os

VIII. výzva mikroprojekty PSK-TATRY-ŽSK

24.01.2022 VIII. výzva mikroprojekty PSK-TATRY-ŽSK

O.V.S. - prenájom nehnuteľného majetku  -  Krajské múzeum v Prešove

24.01.2022 O.V.S. - prenájom nehnuteľného majetku  -  Krajské múzeum v Prešove (uzávierka 08.02.2022, 12:00)

Referent oddelenia dotácií na Odbore projektového riadenia

24.01.2022 Voľné pracovné miesto - Samostatný odborný referent oddelenia dotácií na Odbore projektového riadenia Úrad PSK (uzávierka žiadostí - 02. 02. 2022)

Odborný zamestnanec diagnostiky SÚC PSK

24.01.2022 Odborný zamestnanec diagnostiky SÚC PSK - uzávierka (10.02.2022)

OCENENIE INEKO – pre SPŠ elektrotechnickú v Prešove

23.01.2022 Prvenstvo medzi strednými odbornými školami na Slovensku pre SPŠ elektrotechnickú v Prešove

Medzinárodná olympiáda mladých vedcov

23.01.2022 Mimoriadny úspech na Medzinárodnej olympiáde mladých vedcov pre Gymnázium v Poprade

European Speaking Club – eTwinning projekt

23.01.2022 SPŠ v Snine sa v tomto školskom roku zapojila do ďalšieho eTwinningového európskeho projektu

Pracovník mzdovej učtárne (účtovník/čka), Spojená škola, Prešov

21.01.2022 Voľné pracovné miesto - Pracovník mzdovej učtárne (účtovník/čka), Spojená škola, Prešov (uzávierka 25.01.2022)

Nájom majetku – parkovacie miesto - v k.ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

21.01.2022 Nájom nehnuteľného majetku v k.ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa – parkovacie miesto pre Úrad pre verejné obstarávanie (zverejnené od 21.01.2022 do 07.02.2022)

Nájom majetku v k.ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

21.01.2022 Nájom majetku v k.ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa – nebytové priestory vrátane vybavenia pre honorárneho konzula PR

Nájom majetku – parkovacie miesto - v k.ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

21.01.2022 Nájom nehnuteľného majetku v k.ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa – parkovacie miesto pre Environmentálny fond (zverejnené od 21.01.2022 do 07.02.2022)

O.V.S. – prenájom majetku – Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov

20.01.2022 O.V.S. – prenájom majetku - bufet - Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, 080 01 Prešov (uzávierka 07.02.2022, 12:00)

Publikované: 03.02.2009 / Aktualizované: 13.08.2020 HoreTlačiť