Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Najnovšie na webe

Sociálny pracovník - DSS v Legnave

27.10.2020 Voľné pracovné miesto - Sociálny pracovník - DSS v Legnave (uzávierka 20.12.2020)

Opatrovateľka - DSS v Legnave

27.10.2020 Voľné pracovné miesto - Opatrovateľka - DSS v Legnave (uzávierka 20.12.2020)

Kuchárka - DSS v Legnave

27.10.2020 Voľné pracovné miesto - Kuchárka - DSS v Legnave (uzávierka 20.12.2020)

Ergoterapeut - DSS v Legnave

27.10.2020 Voľné pracovné miesto - Ergoterapeut - DSS v Legnave (uzávierka 20.12.2020)

O.V.S. – Prenájom – Spojená škola, Bardejov

23.10.2020 O.V.S. – Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov (uzávierka 9.11.2020, 14:00)

Onl-line exkurzie I1-EX_TS 2020 na SPŠ stavebnej v Prešove

23.10.2020 Dištančná forma odborného vzdelávania na SPŠ stavebnej v Prešove

O.V.S. - Prenájom majetku – SŠ, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

22.10.2020 O.V.S. - Prenájom majetku – SŠ, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov (uzávierka 6.11.2020, 14:00)

O.V.S. - Prenájom majetku – SŠ, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

22.10.2020 O.V.S. - Prenájom telocvične – SŠ, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov (uzávierka 6.11.2020, 14:00)

O.V.S. - prenájom časti pozemku - SOŠ polytechnická, Humenné

15.10.2020 O.V.S. - prenájom časti pozemku - SOŠ polytechnická, Humenné (uzávierka 30.10.2020, 14:00)

Voľný zdravotný obvod v PSK

15.10.2020 Oznam o voľnom zdravotnom obvode v PSK - Kružľov - Všeobecný lekár pre deti a dorast - (uzávierka žiadostí do 10.11.2020)

Rehabilitačný pracovník - DSS Hanušovce nad Topľou

13.10.2020 Voľné pracovné miesto - Rehabilitačný pracovník - DSS Hanušovce nad Topľou (uzávierka 16.11.2020)

Výzvy o ŽoNFP - IROP-PO2-SC122-2020-59

05.10.2020 Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb s kódom - IROP-PO2-SC122-2020-59 (uzávierka do 31.12.2021)

Zviditeľnenie PSK na celoslovenských súťažiach

02.10.2020 Úspechy SOŠ služieb v Prešove na celoslovenských výtvarných súťažiach

SO pre IROP PSK

30.09.2020 Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47

Praktická sestra - DSS v Brezovičke

21.09.2020 Voľné pracovné miesto - Praktická sestra - DSS v Brezovičke (uzávierka 30.10.2020)

Publikované: 03.02.2009 / Aktualizované: 13.08.2020 HoreTlačiť