Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Najnovšie na webe

O.V.S. - prenájom majetku – SOŠ technická, Prešov

01.12.2023 O.V.S. - prenájom majetku – potravinový automat - Stredná odborná škola technická, Prešov (uzávierka 18.12.2023, 12:00)

Učiteľ/ka anglického jazyka, SOŠ služieb, Košická 20, Prešov

30.11.2023 Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka anglického jazyka, SOŠ služieb, Košická 20, Prešov (uzávierka 12.12.2023)

Majster odbornej výchovy v odbore kuchár, SOŠ hotelová, Horný Smokovec

30.11.2023 Voľné pracovné miesto - Majster odbornej výchovy v odbore kuchár, SOŠ hotelová, Horný Smokovec (uzávierka 13.12.2023)

Pedagogický asistent/ka, SOŠ hotelová, Horný Smokovec

30.11.2023 Voľné pracovné miesto - Pedagogický asistent/ka, SOŠ hotelová, Horný Smokovec (uzávierka 13.12.2023)

Vedúca školskej jedálne, Stredná priemyselná škola technická, Bardejov

30.11.2023 Voľné pracovné miesto - Vedúca školskej jedálne, Stredná priemyselná škola technická, Bardejov (uzávierka 14.12.2023)

Opatrovateľ/-ka - CSS Clementia, Ličartovce

28.11.2023 Voľné pracovné miesto - Opatrovateľ/-ka - CSS Clementia, Ličartovce (uzávierka žiadostí - 15.12.2023)

Kuchár/ka, Spojená škola, Masarykova 24, Prešov

27.11.2023 Voľné pracovné miesto - Kuchár/ka, Spojená škola, Masarykova 24, Prešov (uzávierka 10.12.2023)

Upratovačka, Spojená škola, Masarykova 24, Prešov

27.11.2023 Voľné pracovné miesto - Upratovačka, Spojená škola, Masarykova 24, Prešov (uzávierka 10.12.2023)

Učiteľ/ka chémie, Stredná zdravotnícka škola, Prešov

27.11.2023 Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka chémie, Stredná zdravotnícka škola, Prešov (uzávierka 08.12.2023)

Nájom nehnuteľného majetku v k.ú. Lipany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

24.11.2023 Nájom nehnuteľného majetku - nebytové priestory v k.ú. Lipany z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu ZUŠ Lipany (uzávierka 11.12.2023, 10:00 h)

O.V.S. - prenájom majetku - SPŠ technická, Bardejov

23.11.2023 O.V.S. - prenájom majetku - učebne - SPŠ technická, Bardejov (uzávierka 08.12.2023, 10:00)

Návrh rozpočtu PSK 2024 - 2026

23.11.2023 Materiál na pripomienkovanie - Návrh Rozpočtu PSK na roky 2024 - 2026 (uzávierka pripomienok 7. 12. 2023)

Návrh - Plán kontrolnej činnosti ÚHK PSK na 1. polrok 2024

23.11.2023 Materiál na pripomienkovanie - Návrh - Plán kontrolnej činnosti ÚHK PSK na 1. polrok 2024 (uzávierka pripomienok 8.12.2023)

Záverečné stanovisko z posúdenia PHSR PSK 2021-2030

23.11.2023 Zverejnenie Záverečného stanoviska z posúdenia PHSR PSK 2021-2030

Kryvosheya Vadym - posudok o odkázanosti na sociálnu službu

20.11.2023 Doručovanie verejnou vyhláškou - Kryvosheya Vadym - posudok o odkázanosti na sociálnu službu (20.11.-7.12.2023)

 

Publikované: 03.02.2009 / Aktualizované: 13.08.2020 HoreTlačiť