Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook
 
Späť

Karpatská drevená cesta (KDC)

Karpatská drevená cesta je zaujímavá turisticka atrakcia. Ponúka viac ako 300 km výnimočného putovania drevenou  sakrálnou  ľudovou architektúrou slovensko-poľského pohraničia (unikátne  drevené sakrálne objekty v celej Európe).  

Karpatské drevené kostolíky a cerkvy patria medzi výnimočné skvosty Slovenska. V rozsiahlom horskom masíve trónia tajomné svetové unikáty nazývané aj PERLY KARPÁT. Chrámy výnimočne harmonizujúce s prostredím a krásnou prírodou.

Karpatská drevená cesta označuje smerovanie k jednotlivým dreveným kostolíkom. V okrese Svidník sa nachádza 17 drevených chrámov, z ktorých desať patrí do súboru 27 drevených kostolíkov zapísaných ako národná kultúrna pamiatka.

 

Miroľa

Drevený chrám východného obradu Ochrany Bohorodičky bol postavený v roku 1770. Je to zrubový trojpriestorový objekt. Podvežie samonosnej veže, zapojenej do stavby s vertikálne odoštenou stenou a strieškou, tvorí babinec. Pred objektom je drevená vstupná bránka s osembokou nízkou strieškou, pokrytou šindľom. Ikonostas a oltár je štvorradová polychrómovaná architektúra z 18. storočia s ikonami a cárskymi dverami. Horné rady ikon sú novšie, z konca 18. storočia.

obrázok - drevený kostolík - Miroľa

Dobroslava

Drevený chrám východného obradu sv. Paraskievy bol postavený v roku 1705. V roku 1932 boli k objektu pristavané dve bočné kaplnky. Je to zrubová, trojpriestorová budova s novou priečnou loďou na vysokej kamennej podmurovke. Barokový interiér je z 18. storočia. Ikonostas a oltár tvorí drevená polychrómovaná architektúra s ikonami z polovice 18. storočia s námetom z Nového zákona. Interiér doplňujú aj iné umelecky a historicky cenné predmety.

obrázok - drevený kostolík - Dobroslava

Bodružal

Drevený chrám východného obradu sv. Mikuláša bol postavený v roku 1658. Je to zrubová, trojpriestorová stavba na plytkom kamennom podklade. Samonosná veža je spojená so stavbou. Na severnej strane lode sú zachované zvyšky nástenných malieb z 18. storočia: Posledný súd a kalvária. Vnútorná výzdoba je baroková a maľovaná. Ikonostas a ďalšie ikony sú z konca 18. storočia.

Ladomirová

Drevený chrám východného obradu archanjela Michala z roku 1742, ktorého zvláštnosťou je, že bol postavený bez jediného klinca. Je to zrubový trojpriestorový objekt. Vedľa kostola je novšia drevená zvonica. Umelecky hodnotný je ikonostas a oltár, ktorý pochádza z polovice 18. storočia. Päťradová polychrómovaná drevená architektúra vyplnená ikonami. Okrem toho je tu niekoľko ikon a ostatných bohoslužobných predmetov zapísaných v zozname kultúrnych pamiatok.

Krajné Čierno

Drevený chrám východného obradu sv. Bazila Veľkého bol postavený v 18. storočí. Trojpriestorová zrubová stavba, v ktorej je veža čiastočne samonosná a čiastočne opretá o konštrukciu objektu. Tento architektonický celok je doplnený drevenou trámovou ohradou so šindľovou strieškou, vstupná bránička s kužeľovitou strieškou je pokrytá šindľom. Barokový ikonostas, polychrómovaná drevorezba s ikonami pochádza z 18. storočia. Niektoré obrazy pochádzajú zo 17. storočia.

Potoky

Drevený chrám východného obradu sv. Paraskievy bol postavený v roku 1773. Trojdielna drevená zrubová stavba sa skladá z oltárnej miestnosti, hlavnej lode a podvežia. Pri kostole je novšia drevená zvonica stĺpovej konštrukcie, v hornej časti obitá doskami, prekrytá šindľovou strechou s malou cibuľkou. Na zvonici je zvon z roku 1773, drevená trojradová architektúra, uprostred s cárskymi dverami, zdobená bohatou drevorezbou, ktorá je pestro polychrómovaná. Pozornosť návštevníkov upútajú ďalšie ikony, drevené svietniky a ďalšie bohoslužobné predmety.

Korejovce

Drevený chrám východného obradu Ochrany Bohorodičky bol postavený v roku 1764. Na plytkom kamennom podklade stojí trojpriestorová zrubová stavba. Celá stavba je obitá vertikálne kladenými doskami s lištami a strecha je pokrytá šindľom. Pri chráme sa nachádza drevená zvonica, v ktorej sú tri zvony. Ikonostas nie je kompletný, zachovali sa len fragmenty. Pochádza z druhej polovice 18. storočia.

Príkra

Drevený chrám východného obradu svätého Michala archanjela, postavený v roku 1777, zrubový, trojpriestorový objekt. Ikonostas a oltár je drevená polychrómovaná architektúra so štyrmi radami ikon a cárskymi dverami. Pochádza z druhej polovice 18. storočia. Na oltári zdobenom zľudovelým rokajom je skriňový bohostánok a ikona "Ukrižovanie".

Šemetkovce

Drevený chrám východného obradu svätého Michala archanjela, postavený v roku 1752, zrubový, trojpriestorový objekt. Celý zrub je vertikálne pokrytý doštením a lištami. Pred vchodom je malá vstupná predsienka. Vo svätyni sú zvyšky nástenných malieb. Vľavo od objektu sa nachádza novšia drevená zvonica. Ikonostas a oltár pochádza z druhej polovice 18. storočia. Baroková, štvorradová drevená architektúra s ikonami a cárskymi dverami. Na oltári zdobenom stĺpikmi je malý bohostánok a ikona Panny Márie.

Nižný Komárnik

Drevený chrám východného obradu Ochrany Bohorodičky, postavený v roku 1938 neďaleko od bývalého starého dreveného barokového kostolíka, ktorý zanikol. Jednoloďová zrubová stavba, postavená na vyššej podmurovke, dispozične i hmotove opakujúci sa trojpriestorový typ.

Hunkovce

Drevený chrám východného obradu Zosnutia Bohorodičky postavený na konci 18. storočia. Je to zrubový, trojpriestorový objekt na nízkej kamennej podmurovke. Samostatná veža je spojená strieškou so stavbou. Veže i stupňovité kupoly nad svätyňou i loďou sú zakončené makovicami, na vrchole cibuľkami s ornamentálne riešenými krížmi.

 

Kontakt 

Záchrana a obnova NKP - Drevené chrámy pod Duklou
Krajná Bystrá č. 39
090 05 Krajná Poľana

Tel.: +421 54/75 93 330
mobil: 0905/537 140, 0905/379 768

E-mail: uvp@sk.vs.sk

 

Súvisiace odkazy:

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 21.06.2010 HoreTlačiť