Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 

Karpatská mapa možností - portál

Portál o cestovnom ruchu Karpát

Karpatská mapa možností - logo

Vytvorený portál, ktorý je výsledkom realizácie projektu, predstavuje zdroj vedomostí o rozmanitých atrakciách, ktoré ponúka malopolsko-prešovské pohraničie.

Projekt „Karpatská mapa možností” vznikol preto, aby sa naplnili predstavy o rozvoji kreatívneho turizmu v Karpatoch. Už v roku 2003 začal Instytut Europa Karpat, novovytvorený odbor v Malopoľskom centre kultúry SOKÓŁ v Novom Sączi, analyzovať otázky žiadanej, no bohužiaľ nedostatočne praktizovanej symbiózy medzi turizmom a kultúrou.

Po preskúmaní systémov propagácie cestovného ruchu pôsobiacich na našom území sme skonštatovali, že je najvyšší čas začať našu neobyčajnú „karpatskú oblasť” propagovať aj v kontexte prírodnej atraktivity ako aj materiálneho a kultúrneho dedičstva. Aby pravda a legenda o atraktivite karpatských zákutí mohla dôjsť až do najvzdialenejších kúskov sveta, je potrebné použiť najnovšie technológie a čo najdostupnejšie informačné zdroje. Na tom je postavený aj spoločný projekt malopoľsko - prešovského pohraničia – Karpatská mapa možností.

Karpatsky etnokaleidoskop - architektúra

Dedičstvo UNESCO

Karpaty - zdroj zdravia a krásy - obrázok

Chodník drevenou architektúrou

Po zbojníckych chodníčkoch

 

 

Posledná aktualizácia: 14.10.2015HoreTlačiť