Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook
 
Späť

Návštevnosť

Prešovský kraj - návštevnosť kultúrnych zariadení v letných mesiacoch 2015-2016

Návštevnosť v letných mesiacoch 5 727 návštevníkov

(2015 – 4 329 návštevníkov / + 1 398 )

Šarišská galéria v Prešove

Návštevnosť v letných mesiacoch 233návštevníkov

Časť výstavných siení Šarišskej galérie v Prešove je z dôvodu havarijného stavu objektov vzniknutého pri rekonštrukcii striech (zatečenie) dlhodobo uzatvorená, čo sa odzrkadlilo aj pri návštevnosti

Tatranská galéria v Poprade

Návštevnosť v letných mesiacoch 1 858 návštevníkov

(2015 – 1 560 návštevníkov / + 298 )

Celková návštevnosť za všetky múzeá a galérie v ZP PSK v lete 2016

Celková návštevnosť v letných mesiacoch júl - august r. 2016 –
148 251 návštevníkov

Z toho: Múzeá – 146 160 návštevníkov / + 29 305

Galérie – 2 091 návštevníkov / + 298

Publikované: 04.10.2016 / Aktualizované: 02.03.2017 HoreTlačiť