Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook
 
Späť

Noc múzeí a galérií

Múzeá sú dôležitou zložkou pri kultúrnej výmene, obohacovaní kultúr a vývoji vzájomného porozumenia, spolupráce a mieru medzi ľuďmi.“ (Zdroj: Etický kódex múzeí ICOM)

„Význam múzeí pre spoločnosť sa rozšíril z profesionálneho cez vzdelávací až po ich úlohy pri využívaní voľného času, turistiky a propagácii kultúrnej identity.“  (Zdroj: Etický kódex múzeí ICOM)

Informácie o podujatí

Podujatie má v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Podujatie sa koná každý rok v polovici mája.

Do tohto podujatia sa zapájajú aj múzeá a galérie v Prešovskom kraji.

Viac infomácií o tomto medzinárov dnom podujatí získate na stránke www.muzeum.sk alebo www.nocmuzei.sk

Predchádzajúce ročníky:

Aktuálny ročník - Noc múzeí a galérií 2018

Noc múzeí a galérií - sobota 19. máj 2018

 

 

Publikované: 08.09.2016 / Aktualizované: 18.05.2018 HoreTlačiť