Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Drevené kostolíky

Prírodné podmienky na území dnešného Prešovského kraja už od najstarších čias umožňovali použitie dreva ako základného a najrozšírenejšieho stavebného materiálu. V Prešovskom kraji práve pozdĺž Karpatského oblúka sa pohybovali, usídľovali a navzájom ovplyvňovali rôzne etnické kultúry. Od konca stredoveku tu spolunažívali veriaci viacerých vierovyznaní: rimokatolíci, gréckokatolíci, pravoslávni, protestanti a židia. Ich vzájomné spolužitie sa odrazilo aj v osobitom a svojbytnom architektonickom prejave najmä pri stavbách náboženských chrámov.

Drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka (2008)

Drevené sakrálne stavby severovýchodného Slovenska sú vzácne zrubové stavby, mnohé so štatútom národnej kultúrnej pamiatky. Sú jedným z najtypickejších fenoménov karpatskej krajiny, ako aj duchovným a kultúrnym odkazom tu žijúcich etník Slovákov, Rusínov a Ukrajincov. V Prešovskom kraji sú tieto chrámy východného obradu – cerkvy a západného obradu, situované v okresoch Bardejov, Humenné, Prešov, Snina, Stará Ľubovňa, Svidník. Na území kraja sa spolu nachádza 26 drevených kostolov.

Odborníci z UNESCO zaradili v roku 2008 do Zoznamu UNESCO rímskokatolícky Kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove z roku 1500, Evanjelický artikulárny kostol v Kežmarku (1717), gréckokatolícky Chrám sv. Mikuláša v Bodružali (1658) a gréckokatolícky Chrám sv. Michala Archanjela v Ladomirovej (1742).

Práve tieto splnili prísne podmienky UNESCO, medzi ktorými boli kritéria ako: autenticita, to, či slúži objekt svojmu účelu, či je stavba na pôvodnom mieste, v akom stave je jeho vnútorné zariadenie, či nedošlo k narušeniu integrity pamiatky dostavbami a mladšími úpravami, ako aj zastúpenie rôznych vierovyznaní.


Hervartov

Rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Františkovi z Assisi v slovenskej obci nemeckého pôvodu. Drevený kostolík z konca 15. storočia je najstarším kostolíkom na Slovensku. V interiéri sú nástenné maľby z roku 1665. Je unikátny tým, že na jeho stavbu nebol použitý jediný klinec, celý je z dreva. Pri kostolíku vzniklo Centrum služieb cestovného ruchu, v ktorom sa nachádza informačné stredisko.

www.hervartov.sk

Kežmarok

Evanjelický drevený artikulárny kostol je zasvätený sv. Trojici a bol postavený v roku 1717 bez použitia kovových klincov. Najviac v jeho vnútri zaujme mohutný drevený oltár. Traduje sa, že pri stavaní pomáhali švédski námorníci a zanechali po sebe pamiatku – vrch interiéru pripomína obrátenú provu lode a okná sú okrúhleho tvaru, ako na lodiach. Kostol je stavaný v slohu ľudového baroka. Mohutná maľovaná klenba sa opiera o štyri točité ebenové stĺpy a obvodové múry. Na prízemí a šiestich chóroch je miesto pre vyše 1500 ľudí.

www.evanjelik.sk/kezmarok

Bodružal

Cerkov sv. Mikuláša, postavená v roku 1658. Trojdielna zrubová stavba má bohato členenú šindľovú strechu s tromi v smere na západ sa zvyšujúcimi vežami. Na severnej stene hlavnej lode je zachovaná časť nástenných malieb z konca 18. storočia. Vnútorná výzdoba je baroková, bielo-zlato maľovaná.

Ladomirová

Cerkov archanjela Michala pochádza z roku 1742, ktorého zvláštnosťou je, že bol pôvodne postavený bez jediného klinca. Ikonostas má päťradovú polychrómovanú drevenú architektúrú vyplnenú ikonami, časť z nich bola zničená v 2. svetovej vojne. Okrem toho je tu niekoľko ikon a ostatných bohoslužobných predmetov, zapísaných v zozname kultúrnych pamiatok.

www.drevenechramy.sk

 

Viac o drevenej architektúre v Prešovskom kraji

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 07.04.2010 HoreTlačiť