Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Bezbariérová mapa

Interaktívna mapa bezbariérových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 

Mapa bezbariérových organizácií PSK

Ide o geopriestorové zobrazenie bezbariérových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 

Momentálne mapa ponúka prehľad bezbariérovosti v kultúrnych organizáciách zriadených PSK a na samotnom Úrade PSK.

Mapa je živým výstupom, čo znamená,  že údaje sa budú priebežne aktualizovaťdopĺňať o ďalšie bezbariérové zariadenia.

 • Interaktívna mapa - mapa sa otvorí v novom okne
 • Mapa bezbariérových zariadení v PSK (OvZP PSK - Dataset - Ikona formátu CSV CSV (17,7 kB) - aktualizácia 31.10.2018)

Mapa je vytvorená prostredníctvom Open Source technológie s otvorenými licenciami. Práce boli vykonané na Open Source GIS softvéri, ako aj na Open Source mapových vizualizačných knižniciach.

Bližší popis k mape

Mapa ponúka prehľad konkrétneho zariadenia s ďalšími popisnými údajmi - názov organizáciefotografia (ak je dostupná), kontaktné údaje (adresa, tel. kontakt, fax, e-mail, web, štatutár) a údajmi o bezbariérovosti.

Údaje o bezbariérovosti zahŕňajú tieto informácie:

 • Bezbariérový prístup - informácie o bezbariérovom vstupe a prístupe a pohybe, pre ľudí s pohybovým postihnutím a obmedzením
 • Bezbariérové WC
 • Matky s deťmi - informácie pre rodičov, rodiny s deťmi
 • Zrakový hendikep, nevidiaci - informácie pre ľudí so zrakovým postihnutím a obmedzením
 • Sluchový hendikep, nepočujúci - informácie pre ľudí so sluchovým postihnutím a obmedzením
 • Vstupné/poplatky - informácie o poplatkoch  a možných zľavách pre zvevýhodnené skupiny ľudí
 • Iné - doplňujúce informácie pre znevýhodnené skupiny, o bezbariérovosti

Všetky údaje sú označené týmito spôsobmi:

 • "ÁNO" - organizácia ponúka uvedenú bezbariérovú možnosť s bližším popisom 
 • "ÁNO s OBMEDZENÍM" - sú uvedené prekážky bezbariérovosti
 • "NIE" - organizácia neponúka uvedené bezbariérové možnosti
 • "-" -  informácia nezistená, netýka sa organizácie

 

Publikované: 29.10.2018 / Aktualizované: 13.03.2019 HoreTlačiť