Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook
 
Späť

10 NAJ - Pravidlá súťaže

 

Ako sa zúčastniť?

 1. Vyplňte registračný formulárzašlite ho spolu s prezentáciou na CD nosiči vo formáte powerpoint (ppt, resp. pptx) na adresu:
  Úrad PSK
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  s viditeľným označením „10 NAJ“
 2. Prezentácie musia byť doručené na Úrad PSK najneskôr do 12. júna 2010.
 3. Súčasťou prezentácie musia byť ilustračné (autorsky ošetrené – vlastné, alebo s uvedením zdroja) fotografie zaujímavostí PSK a EÚ.
 4. Prezentácia musí byť pripravená:
  a) v slovenskom jazykujednom z nasledujúcich jazykov: anglický, francúzsky, nemecký, španielsky, poľský, ruský,
  b) vo formáte ppt, resp. pptx (vytvorená programom PowerPoint, resp. OpenOffice.org Impress).
 5. Účastník súťaže musí byť študentom na strednej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
 6. Zúčastniť sa môžu jednotlivci, skupiny, alebo kolektívy.
 7. Rozsah prezentácie nie je stanovený – závisí od spracovateľa.

Ako sa bude hodnotiť?

 1. Všetky prihlásené prezentácie skompletizuje a posúdi sedemčlenná porota v zložení: predstaviteľ odboru školstva PSK, predstaviteľ Zastúpenia PSK v Bruseli, predstaviteľ oddelenia cestovného ruchu PSK, predstaviteľ sponzora - versity, s.r.o., hovorkyňa PSK, webadministrátor PSK a novinár.
 2. Porota si vyhradzuje právo vybrať do semifinále 20 najlepších prezentácií, ktoré budú uverejnené na webovej stránke PSK a budú súťažiť o hlasy občanov.
 3. Vybrané prezentácie budú uverejnené na webovej stránke PSK (www.vucpo.sk alebo www.po-kraj.sk) najneskôr od 1. júla 2010.
 4. Hodnotenie prebehne dvojkolovo. Semifinále sa uskutoční od 1. 7. do 11. 8. 2010 a finále v termíne 12. 8. – 12. 9. 2010.
 5. O poradí prezentácií rozhodnú občania hlasovaním prostredníctvom internetu. Hlasovanie sa uskutoční na webovej stránke PSK.
 6. Na základe hlasovania občanov postúpi do finále 10 prezentácií, ktoré získajú najviac hlasov. Finále súťaže sa začne 12. augusta.
 7. O definitívnom poradí prezentácií vo finále rozhodnú opäť občania hlasovaním prostredníctvom internetu. Hlasovanie sa uskutoční na webovej stránke PSK.
 8. Hlasovanie bude ukončené 12. septembra 2010.
 9. Oficiálne výsledkov súťaže sa uskutoční počas Dňa otvorených dverí na Úrade PSK v Prešove (v druhej polovici októbra). Presný termín bude uverejnený na webovej stránke PSK.
 10. Cenami bude odmenených prvých päť prezentácií podľa hlasovania občanov.
 11. Priebežné výsledky hlasovania na webovej stránke budú počas celého trvania súťaže verejne prístupné. 

Čo sa bude hodnotiť?

 1. Kreativita.
 2. Inovatívnosť.
 3. Forma – grafické spracovanie.
 4. Celkový design.

Čo sa bude diať s prezentáciami?

 1. Najlepšie prezentácie budú predstavené počas Európskeho týždňa miest a regiónov - Open Days v Bruseli od 4. do 7. októbra 2010.
 2. Najlepšie prezentácie budú predstavené počas Dňa otvorených dverí na Úrade PSK v októbri 2010.
 3. Najlepšie prezentácie ostanú trvalo zverejnené na webovej stránke Prešovského samosprávneho kraja.
 4. Všetky prezentácie budú použité pri propagačných aktivitách Prešovského samosprávneho kraja v zahraničí
 5. Z prezentácií bude vytvorený CD nosič pre potreby propagácie regiónu.

Aké sú ceny?

 1. cena: Trojdňový pobyt v Bruseli (pre spracovateľa, maximálne 2 osoby).
 2. cena: Týždenný pobyt v škole v prírode Detský Raj vo Vysokých Tatrách (pre spracovateľa, maximálne 4 osoby).
 3. cena: Digitálny fotoaparát.
 4. cena: Externý disk (500 GB).
 5. cena: USB kľúč (16 GB).

Ceny venuje Prešovský samosprávny kraj a spoločnosť versity, s.r.o.

Práva vyhlasovateľa súťaže

 • Súťažiaci svojou účasťou na súťaži poskytuje organizátorovi súťaže (Prešovský samosprávny kraj) možnosť použitia prezentácie na propagačné aktivity PSK a iné využitie.
 • Súťažiaci čestne prehlasuje, že všetky ilustračné fotografie využité v prezentácii sú autorsky ošetrené.
 • Prešovský samosprávny kraj si vyhradzuje právo v prípade nutnosti pozmeniť pravidlá súťaže bez udania dôvodu.

Viac informácií:

www.vucpo.sk  alebo www.po-kraj.sk

Kontaktná osoba:

Tomáš Hruška
PRESOV REGION BRUSSELS OFFICE
tel. č.: 051/ 70 81 134

e-mail: tomas.hruska@vucpo.sk

Publikované: 12.04.2010 / Aktualizované: 26.06.2017 HoreTlačiť