Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Okres Stropkov

Prešovský samosprávny kraj - okres Stropkov

 • Základné údaje
 • Mapa okresu
 • Doplňujúce údaje
 • Mestá a obce
 • Súvisiace odkazy 
 • Mailové kontakty na starostov obcí (primátorov miest)

Základné údaje

Základné štatistické údaje o okrese Stropkov k 31.12.2018 (zdroj: Štatistický úrad SR):

Rozloha územia okresu v km2: 389

Erb okresného mesta Stropkov

 

Počet obyvateľov okresu: 20 622  
Hustota zaľudnenia (osoba na km2): 53,02  
Počet obcí okresu: 43  
Počet miest okresu (z celkového počtu obcí):  
Sídlo okresu (okresné mesto): Stropkov (cestná vzdialenosť: od Prešova – 51 km; od Bratislavy – 446 km)  
Index ekonomického zaťaženia osôb (%): 43,08  
Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 0-14 rokov (%): 15,16  
Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 15-64 rokov (%): 69,89  
Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 65 rokov a viac (%): 14,95  
Priemerný vek obyvateľa (roky): 40,29  

 

Okres Stropkov s rozprestiera na severe Prešovského kraja. Žije tu približne 21 000 ľudí. Administratívnym a spoločenským centrom sa stalo mesto Stropkov.

Doposiaľ najhodnovernejšie písomné správy o tomto meste pochádzajú z rokov 1404 a 1408. V roku 1492 bol Stropkov so svojou pevnosťou a tridsiatkovou stanicou zemepánskym mestom a sídlom panstva, ku ktorému v stredoveku patrilo až 37 dedín.

V meste je viacero možností, ako stráviť zmysluplne voľný čas. Jedným z nich je i ZOO park, ktorý vznikol na dobrovoľníckej báze.

V obci Potoky sa nachádza Chrám sv. Paraskievy z roku 1773. Trojdielny architektonický skvost vrátane zvonice je obohnaný murovanou ohradou. Sakrálnou pamätihodnosťou je i pravoslávny Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky v Oľšavke.

Neďaleko Stropkova je jedna z najatraktívnejších oblastí východného Slovenska - vodná nádrž Veľká Domaša.

 

Mapa okresu

 

Mapa okresu Stropkov - klikni

Doplňujúce údaje

Mestá a obce okresu

 

Publikované: 13.03.2009 / Aktualizované: 06.06.2019 HoreTlačiť