Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 

Orografická rozvodnica PSK

Rozvodnica (watershed divide, hydrological divide of catchment)

 

Čiara predstavujúca geografickú hranicu medzi povodiami. Myslená čiara na povrchu terénu, od ktorej sa rozdeľuje odtok povrchovej vody do dvoch susedných povodí. (Podľa: Geologický slovník. Hydrogeológia, ed. V. Hanzel. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Vydavateľstvo Dionýza Štúra, Bratislava, 1998.)

Na území Slovenskej republiky je úmorie Čierneho mora rozčlenené na zbernú oblasť Dunaja na západe a zbernú oblasť Tisy na východe. Časť územia Prešovského samosprávneho kraja patrí aj do úmoria Baltického mora a tvoria ho hraničná rieka Dunajec a rieka Poprad so svojími prítokmi.

Rozvodnica 

Rozvodnica v Prešovskom kraji leží na spojniciach hrebeňov a údolí:

 • Smrečiny (2 066 m n. m.) Západné Tatry - štátna hranica s Poľskom
 • Kasprov vrch (1 984 m n. m.)
 • Svinica (2301 m n. m.)
 • Rysy (2 499 m n. m.) Vysoké Tatry - Prešovský samosprávny kraj
 • Štrba (925 m n. m.)
 • Kozí kameň (1 255 m n. m.) Kozie chrbty
 • Krížový vrch (1102 m n. m.)
 • Krížová (941 m n. m.) Kvetnica
 • Dubina (886 m n. m.)
 • Hozelec (695 m n. m.)
 • Hrádok (908 m n. m.)
 • Krížový vrch (1 080 m n. m.) Levočské vrchy
 • Javorina (1 224 m n. m.)
 • Zámčisko (1 236 m n. m.)
 • Čierna kopa (1 180 m n. m.)
 • Kňazová (824 m n. m.)
 • Pusté pole (601 m n. m.)
 • Minčol (1 157m n. m.) Čergov
 • Malý Minčol (1 054 m n. m.)
 • Dlhá (1 009 m n. m.)
 • Obručné (583)

 

 • Ďalej pokračuje ako štátna hranica s Poľskom až po Kremenec (1 221 m n. m.) - Ukrajina.

(m n. m.) - nadmorská výška

Posledná aktualizácia: 01.06.2017HoreTlačiť