Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook
 
Späť

Demografia Prešovského samosprávneho kraja

Demogeografický interaktívny atlas

 

mapa Prešovského samosprávneho kraja - odkaz na spustenie Demografického interaktívneho atlasu

 • Demogeografický interaktívny atlas - pre spustenie atlasu odporúčame predovšetkým prehliače Mozzila, Opera a iné. (Pre nižšie verzie Internet Explorer je potrebná ďalšia inštalácia.) Viac si prečítajte nižšie v časti Ďalšie informácie. 

Popis funkcií atlasu

Vytvorený Demogeografický Interaktívny Atlas pozostáva zo súboru tematických máp opisujúcich jednotlivé demografické procesy a štruktúry (napr. sobášnosť) prostredníctvom ich ukazovateľov (napr. hrubá miera sobášnosti). Zoznam použitých demografických ukazovateľov s ich popisom.

obrázok - zoznam výberu

 • Atlas obsahuje základnú sadu nástrojov slúžiacu na zväčšovanie, zmenšovanie, posúvanie, získavanie informácií o objekte a pod. Pri požiadavke na zväčšenie na konkrétnu obec/okres je možné využiť nástroj „Zväčšiť na“ obsahujúci zoznam všetkých obcí/okresov Prešovského samosprávneho kraja. Umožňuje tak rýchlejší prístup k informáciám konkrétnej obce/okresu.

obrázok pre základnú sadu nástrojov    obrázok požiadavky - zväčšiť 

 • Po zvolení príslušnej tematickej mapy v ponukovom menu a kliknutí na vybranú obec/okres v mapovom okne, sa zobrazia všetky atribúty tejto obce/okresu uvedené v prehľadnej tabuľke, umiestnenej vľavo od tohto mapového okna.

 obrázok - ukážka prehľadnej tabuľky 

 • Atlas umožňuje využívať možnosť tvorby dotazov zadaním príslušných kritérií výberu za pomoci nástroja „Query builder“, ktorého tlačidlo sa nachádza v legende. Okno pre zostavenie dotazu sa zobrazí priamo v hlavnom okne po stlačení tlačidla a potom je už podľa tohto návodu jednoduché vytvoriť „výber“. Tento nástroj sa využíva na selektovanie tých záznamov z databázy, ktoré spĺňajú nami zvolené kritéria, tieto následne zobrazí v tabuľke aj v mape vysvietením príslušných dopytovaných záznamov (obcí/okresov). Pre zložitejšie tvorby dopytov použite pomocníka - tlačidlo „otáznika“.

obrázok pre nástroj "Query builder"  obrázok pre použitie nástroja "Query builder"

Ďalšie informácie

Jednotlivé tematické mapy sú zostrojené vo formáte SVG, ktorého vstavanú podporu obsahujú takmer všetky webové prehliadače (Mozilla Firefox, Opera ... a pod.). V prípade nekorektného zobrazenia máp (staršie verzie Internet Expoler...) je nutné nainštalovať „SVG viewer“, ktorý si môžete zadarmo stiahnuť na stránkach spoločnosti Adobe.

Chybové hlásenie -  V niektorých prehliadačoch (najmä ich starších verziach) sa môže zobraziť chybové hlásenie ("syntax error"), ktoré je spôsobené nekompatibilnosťou použitej syntaxe. Stačí však toto hlásenie ignorovať.

obrázok pre chybové hlásenie

 

Atlas vznikol ako súčasť diplomovej práce riešenej na Oddelení demogeografie a demografie katedry Humánnej geografie a demogeografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

 

 

Publikované: 05.05.2011 / Aktualizované: 06.05.2011 HoreTlačiť