Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook
 
Späť

Základné informácie

Základné údaje o kraji

Mapa PSK (obrázok) - klikni pre zväčšenie

Základné informácie o kraji k 31.12.2016 (zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky):

 • Rozloha: 8 973 km2
 • Počet obyvateľov: 822 310
 • Hustota obyvateľstva na 1 km2: 91,55 obyvateľov/km2
 • Počet okresov: 13
 • Počet obcí: 665 
 • z toho počet miest: 23
 • Sídlo kraja: Prešov (165 613 obyvateľov okresu)
 • Podiel mestského obyvateľstva (%): 47,4%
 • Ekonomicky aktívne obyvateľstvo (tis. osôb): 400,4
 • Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 0-14 rokov (%): 17,88
 • Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 15-64 rokov (%): 69,12
 • Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 65 rokov a viac (%): 13,00
 • Priemerný vek (roky): 38,08

Publikácie na stiahnutie

Prešovský samosprávny kraj (PSK)

Prešovský kraj sa rozprestiera na severovýchode Slovenskej republiky. Svojou rozlohou 8 973 km2, zaberá 18,3 % rozlohy štátu a rozlohou je po Banskobystrickom kraji druhým najväčším na Slovensku. Dlhá severná hranica je zároveň štátnou hranicou s Poľskou republikou. Na východe hraničí s Ukrajinou, na juhu s Košickým krajom, na juhozápade, na malom úseku, susedí s Banskobystrickým krajom a západným susedom je Žilinský kraj. Najsevernejší bod kraja sa nachádza v katastri obce Becherov, najjužnejší v obci Sečovská Polianka, najzápadnejší v obci Vysoké Tatry a najvýchodnejší bod, ktorý je zároveň najvýchodnejším bodom Slovenska, sa nachádza v obci Nová Sedlica.

Väčšina územia kraja je hornatou krajinou s bohatou a špecifickou kultúrno – historickou tradíciou a rekreačným potenciálom. Hornatosť kraja je však zároveň nevýhodou, a to najmä z pohľadu medzinárodných aj vnútroštátnych dopravno – komunikačných väzieb.

Administratívne sa Prešovský kraj delí na 13 okresov:

Mapa PSK s rozdelením na okresy

Pre zväčšenie mapy, kliknite na obrázok (otvorí sa v novom okne).

V Prešovskom kraji je 665 obcí, z toho má 23 štatút mesta.

Počtom obyvateľov si drží Prešovský kraj celoslovenský primát. Hustota zaľudnenia v kraji je druhá najnižšia medzi všetkými regiónmi Slovenska. V mestách žije takmer 50 % obyvateľov kraja. Sídlom kraja je tretie najväčšie mesto Slovenska, Prešov (90 555 obyvateľov).

Prešovský kraj má viac ako 60 percent obyvateľov v produktívnom veku a takmer 23% v predproduktívnom. Priemerný vek obyvateľov Prešovského kraja predstavuje len 34 rokov. Vysokoškolsky vzdelaných je necelých 10 percent obyvateľov. Očakávame však, že ich podiel v najbližších rokoch výraznejšie narastie.

Regionálny hrubý domáci produkt za posledné roky pravidelne rastie, i keď jeho výška je stále hlboko pod priemerom EÚ. V roku 2000 dosiahol objem 83,7 mld. Sk, čo mierne presahuje 2 mld. eur.

Najvýznamnejšie odvetvie hospodárstva predstavuje obchodná činnosť. Jej podiel na celkových tržbách kraja tvorí 44,5%. Obchodu sa v kraji venuje najviac podnikateľských subjektov. Ďalšími významnými odvetviami je priemyselná a výroba a stavebná produkcia. Vzhľadom na potenciál, ktorý má tento región v oblasti cestovného ruchu, máme veľké rezervy v oblasti poskytovania hotelových a reštauračných služieb. Ich podiel na tržbách kraja dosahuje len 0,6%. Veľkou výhodou priemyslu v kraji je jeho diverzifikácia. Medzi najdôležitejšie priemyselné odvetvia patria drevospracujúci priemysel, ektrotechnický, chemický, textilný a odevný, strojársky a potravinársky priemysel.

Prešovský kraj je prihraničným regiónom. Z hľadiska geografickej polohy ho to predurčuje na rozvíjanie vzťahov a medzinárodnej spolupráce so svojimi susedmi. Z hľadiska dopravnej polohy má významné postavenie pre celé východné Slovensko, najmä pre styk so svojimi susedmi, a to v cestnej aj železničnej doprave. Územím kraja prechádza medzinárodná komunikácia E 50 v smere západ – východ z Českej republiky na Ukrajinu. Dôležitý je diaľničný úsek D 1 Prešov – Košice s postupným prepojením smerom na západ cez vybudovaný tunel Branisko. Prešovským krajom prechádza železničná magistrála z Českej republiky cez Žilinu do Košíc smerom na ukrajinské hranice. Významná je aj trať pretínajúca celé východné Slovensko od juhu na sever, ktorá smeruje z Maďarska cez Prešov a Orlov až do Poľska. Popradské letisko, ako najvyššie položené medzinárodné letisko v strednej Európe (718 m n. m.), spája celý región s viacerými svetovými destináciami.

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 24.10.2017 HoreTlačiť