Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook
 
Späť

Školstvo

 

Vysoké školy

Prešovská univerzita v Prešove

Prešovská univerzita v Prešove ponúka viac ako 270 študijných programov pre záujemcov o vysokoškolské štúdium a mladých vedeckých pracovníkov, ktorí nadobúdajú univerzitné vzdelanie na ôsmych fakultách univerzity

 • Filozofická fakulta,
 • Gréckokatolícka teologická fakulta,
 • Fakulta humanitných a prírodných vied,
 • Fakulta manažmentu,
 • Pedagogická fakulta,
 • Pravoslávna bohoslovecká fakulta,
 • Fakulta športu a Fakulta zdravotníckych odborov.

Pre záujemcov o ďalšie vzdelávanie Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania ponúka Univerzitu tretieho veku, Centra ďalšieho vzdelávania a Strediska prípravy dištančného vzdelávania.  V letnom období sa v rámci projektu Detská unvierzita realizuje letné prázdninové vzdelávanie pre zvedavé deti vo veku 7 – 14 rokov, ktoré získajú titul "bakalarček" alebo "magisterček".

banner - logo Prešovskej unvierzity v Prešove - viac ako vzdelávanie...

Publikované: 17.06.2011 / Aktualizované: 17.06.2011 HoreTlačiť