Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zdravotné obvody

Informovanie občanov o ich príslušnosti k zdravotnému obvodu

Rajonizácia – zverejnenie zdravotníckych zariadení podľa zdravotných obvodov v Prešovskom kraji.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v zmysle platnej legislatívy určuje rozsah zdravotného obvodu vrátane zoznamov obcí, menného zoznamu ulíc, prípadne popisných čísel domov.

Zdravotnícke zariadenia podľa zdravotných obvodov (Rajonizácia)

Na určenie poskytovateľa pri odmietnutí návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti môžete použiť súvisiacu elektronickú službu „Určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“

Zoznam zdravotníckych zariadení podľa zdravotných obvodov - Rajonizácia

Register zdravotných zariadení (RZZ) zobrazuje zoznam s detailných informácií o zdravotných obvodoch.  V registri je možné filtrovanie a vyhľadávanie údajov podľa zvolených kritérií - podľa mesta/obce alebo podľa ulice.

Vzhľadom na procesy zapracovávania priebežných zmien v registrácii zdravotníckych zariadení a s tým súvisiacimi priebežnými úpravami zdravotníckych obvodov v určitom časovom úseku nemusia aktuálne zobrazované údaje pokrývať všetky adresy v rámci PSK. V prípade potreby môžete zistiť príslušnosť k zdravotníckemu zariadeniu podaním elektronického podania, listinne, emailom alebo telefonicky.

Filter:

Typ ambulantnej starostlivosti Rajón mesto/obec Rajón ulica Poskytovateľ- Lekár/lekárka Miesto prevádzkovania
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov Dlhá Všeobecná ambulancia pre dospelých, Bardejov, (JALMI, s.r.o.) Sv. Jakupa 21, Bardejov
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Bardejov Makovická Gynekologická ambulancia, Bardejov, (GYN MEDICAL BJ s.r.o.) Partizánska 4A, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov Gorkého Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Bardejov, (PEDIAMB, s.r.o.) Partizánska 4, Bardejov
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Bardejov Kellerova Gynekologická ambulancia, Bardejov, (MUDr. Dušan Macala) Bezručova 3, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov Záhradná Všeobecná ambulancia pre dospelých, Bardejov, (DONATIUS, s.r.o.) Partizánska A, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov M. V. Miškovského Všeobecná ambulancia pre dospelých, Bardejov, (Ambulancia praktického lekára pre dospelých, s.r.o.,) Bezručova 8, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Humenné Košická Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Humenné, (MUDr. Alexandra Grecová) Štefánikova 29, Humenné
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Humenné Jasenovská Gynekologická ambulancia, Humenné, (PROGYN s.r.o.) Ul. 1. mája , Humenné
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Levoča Žiacka ulica Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Levoča, (NeoPedia, s.r.o.) Kukučínova 3, Levoča
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Levoča Slavkovská ulica Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Levoča, (B-HEALTH s.r.o.) Kežmarská cesta 6, Levoča
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Sabinov S. Fábryho Všeobecná ambulancia pre dospelých, Sabinov, (MARIOND, s r.o.) SNP 6, Sabinov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Stropkov Chotčanská Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Stropkov, (PROPEDIA s.r.o.) Hviezdoslavova 18A, Stropkov
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Stropkov J. Kráľa Gynekologická ambulancia, Stropkov, (G-O-MMM, s.r.o.) Akad. Pavlova , Stropkov
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Levoča Kežmarská ulica Gynekologická ambulancia, Levoča, (Gyngut, s.r.o.) Kláštorská 17, Levoča
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Humenné Nemocničná Gynekologická ambulancia, Humenné, (PROGYN s.r.o.) Ul. 1. mája , Humenné
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Spišské Podhradie Školská Gynekologická ambulancia, Levoča, (Gyngut, s.r.o.) Kláštorská 17, Levoča
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Snina Komenského Gynekologická ambulancia, Snina, (PEDIGYN s.r.o.) Strojárska 20, Snina
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Tročany Tročany Gynekologická ambulancia, Bardejov, (GYN MEDICAL BJ s.r.o.) Partizánska 4A, Bardejov
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Lipany Komenského Gynekologická ambulancia, Lipany, (HAR-MED, s.r.o.) Námestie sv. Martina 9, Lipany
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Lipany Sládkovičova Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Lipany, (MUDr. Terézia Chlebovcová) Nám. sv. Martina , Lipany
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Poprad Tatranská Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Mária Šišáková, Poprad, (MUDr. Mária Šišáková s.r.o.) Joliota Curie 5, Poprad
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Poprad 29. augusta Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Poprad, (MUDr. Václav Hajduk) Joliota Curie 5, Poprad
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Giraltovce Hviezdoslavova Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr.Mária Poláková, Giraltovce, (APOLON, s.r.o.) Kukorelliho 16, Giraltovce
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Svit Štúrova Pediatrická / detská / ambulancia, Svit, (PEDIATRIA s.r.o.) Fraňa Kráľa 14, Svit
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Svidník Čsl. Armády Gynekologická ambulancia, Svidník, (GYNAL, spol. s r.o.) Pionierska 4, Svidník
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Svit Terasová Všeobecná ambulancia pre dospelých, Svit, (GP MEDICO, s.r.o.) Fraňa Kráľa 14, Svit
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Poprad Záborského Gynekologická ambulancia, Poprad, (LADY CARE s. r. o.) Moyzesova 16, Poprad
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Bardejov Poštárka Gynekologická ambulancia, Bardejov, (GYNON, s.r.o.) Bezručova 9, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Stará Ľubovňa Za vodou Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Stará Ľubovňa, (Medicdem, s.r.o.) Obrancov mieru 23, Stará Ľubovňa
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Medzilaborce Poľná Gynekologická ambulancia, Medzilaborce, (GynambC.T., s.r.o.) Komenského 4, Medzilaborce
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Kežmarok Ľubická cesta Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Jana Víznerová, Kežmarok, (EMEDI, s.r.o.) Garbiarska 19, Kežmarok
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Spišská Belá Popradská Gynekologická ambulancia, Spišská Belá, (BELAMEDIK s.r.o.) Štefánikova 42, Spišská Belá
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Lipany Tajovského Gynekologická ambulancia, Lipany, (HAR-MED, s.r.o.) Námestie sv. Martina 9, Lipany
ambulancia zubného lekárstva Prešov Košická Ambulancia zubného lekárstva, Prešov, (HALMIDENT, s.r.o.) Švábska 41A, Prešov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Prešov Tatranská Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Prešov, (PED s.r.o.,) Kováčska 15, Prešov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Prešov Tehelná Všeobecná ambulancia pre dospelých, Prešov, (EVA-CLINIQUE, s.r.o.) Prostějovská 33, Prešov
ambulancia zubného lekárstva Prešov Tehelná Ambulancia zubného lekárstva, Prešov, (iDental, s.r.o.) Kerastínske námestie 1, Prešov
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Prešov Tehelná Gynekologická ambulancia, Prešov, (GYNOMED, s.r.o.) A. Prídavku 3, Prešov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Prešov Tehelná Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Jana Krenická, Prešov, (JKmedic s.r.o.) Levočská 18, Prešov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Prešov Terchovská Všeobecná ambulancia pre dospelých, Prešov, (MDPRAK, s.r.o.) Levočská 22, Prešov
ambulancia zubného lekárstva Prešov Terchovská Ambulancia zubného lekárstva, Prešov, (Stoma-LK s.r.o.,) Levočská 18, Prešov
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Prešov Terchovská Gynekologická ambulancia, Prešov, (ORPEGA, s.r.o.,) Prostějovská , Prešov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Prešov Terchovská Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Prešov, (MUDr. Valéria Herdická) Levočská , Prešov
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Prešov Teriakovská Gynekologická ambulancia, Prešov, (ORPEGA, s.r.o.,) Prostějovská , Prešov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Prešov Teriakovská Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Prešov, (wesper, a.s.) Jurkovičova 19, Prešov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Prešov Tkáčska Všeobecná ambulancia pre dospelých, Prešov, (MKB Prešov, s.r.o.) Kúpeľná 1, Prešov
ambulancia zubného lekárstva Prešov Tkáčska Ambulancia zubného lekárstva, Prešov, (HAS.Dent, s.r.o.,) Levočská , Prešov
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Prešov Tkáčska Gynekologická ambulancia, Prešov, (ORPEGA, s.r.o.,) Prostějovská , Prešov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Prešov Tkáčska Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Jana Krenická, Prešov, (JKmedic s.r.o.) Levočská 18, Prešov
ambulancia zubného lekárstva Prešov Tokajícka Ambulancia zubného lekárstva, Prešov, (ZUBarts s. r. o.) Námestie osloboditeľov 15, Prešov
Nájdených 10 945 záznamov, zobrazujem 1 až 50.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor zdravotníctva, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie. 

 

Kontakty

Odbor

Odbor zdravotníctva

Kontakt

Mgr. Ľubica Cuperová
lubica.cuperova@vucpo.sk
051/ 70 81 635

Ing. Viera Haľková
viera.halkova@vucpo.sk
051/ 70 81 634

Mgr. Andrea Harasztová
andrea.harasztova@vucpo.sk
051/70 81 637

Web

Podania

Životné situácie

  • Ambulantná starostlivosť lekára prvého kontaktu
  • Ochrana zdravia / Zdravotná prevencia
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť