Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ordinačné hodiny ambulancie

Schvaľovanie ordinačných hodín ambulancie

Žiadosť o zmenu ordinačných hodín. Služba umožňuje požiadať Prešovský samosprávny kraj o schválenie ordinačných hodín pre zdravotnícke zariadenia a ústavné zdravotnícke zariadenia na území Prešovského kraja.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v zmysle zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon 587/2004) schvaľuje ordinačné hodiny ambulanciám na území Prešovského kraja. 

Ordinačné hodiny ambulancie - doba vymedzená a určená na poskytovanie ambulantnej starostlivosti, ktorú schvaľuje PSK na základe písomnej žiadosti predloženej Úradu PSK (lekárovi samosprávneho kraja) za predpokladu, že žiadateľ poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť na území PSK a žiadateľ je držiteľ povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

V zmysle zákona 578/2004 musí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti umiestniť ordinačné hodiny (schválené a potvrdené samosprávnym krajom) na viditeľnom mieste, ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť a aj dodržiavať.

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor zdravotníctva, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Podanie možno podať  klasickým spôsobom (prostredníctvom pošty, e-mailu alebo osobne na uvedených kontaktoch)  alebo  elektronicky - elektronickým podaním pomocou elektronického formulára. Prostredníctvom tejto služby je možné podať elektronické podanie priamo z portálu PSK vyplnením príslušného elektronického formulára - žiadosť o schválenie prevádzkového času alebo doplnenie podania.

 

Kontakty

Odbor

Odbor zdravotníctva

Kontakt

sekretariát
gabriela.matasova@vucpo.sk
tel: 051/7081 639

Web

Podania

Životné situácie

  • Služby
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť