Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ambulantná pohotovostná služba

Informovanie o ambulantnej pohotovostnej služby (lekárskej službe prvej pomoci)

Zverejnenie zoznamu zariadení ambulantnej pohotovostnej služby (lekárskej služby prvej pomoci) v Prešovskom kraji.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva v Prešove oznamuje, že podľa novelizovaného zákona NR SR 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa poskytuje ako pevná ambulantná pohotovostná službadoplnková ambulantná pohotovostná služba.

Lekársku službu prvej pomoci vykonávajú poskytovatelia poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť a špecializovanú zubno – lekársku ambulantnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení poskytovateľa, ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia prevádzkovať lekársku službu prvej pomoci; lekárska služba prvej pomoci všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa vykonáva aj formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo inom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje.

Ambulantná pohotovostná služba sa vykonáva podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom zverejneným na jeho webovom sídle,  ktorý obsahuje miesto výkonu lekárskej služby prvej pomoci, čas vykonávania ambulantnej pohotovostnej služby a zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s uvedením dátumov vykonávania ambulantnej pohotovostnej služby i v období, na ktorý sa tento rozpis vyhotovuj

Od 1.7.2018 sú pôvodné LSPP nahradené ambulantnou pohotovostnou službou  v čase od 16. do 22. hodiny v pracovných dňoch a v čase od 7. do 22. hodiny v dňoch pracovného pokoja.

Zoznam zariadení s poskytovaním lekárskej služby prvej pomoci v PSK

Aktuálne ambulantné pohotovostné služby prvej pomoci vo Vašom okrese

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor zdravotníctva, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie. 

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Odbor zdravotníctva

Kontakt

Mgr. Ľubica Cuperová
lubica.cuperova@vucpo.sk
051/70 81 635

Ing. Viera Haľková
viera.halkova@vucpo.sk
051/70 81 634

Mgr. Andrea Harasztová
andrea.harasztova@vucpo.sk
051/70 81 637

Web

Podania

Životné situácie

  • Ambulantná starostlivosť lekára prvého kontaktu
  • Lekárska služba prvej pomoci a prvá pomoc
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 05.05.2023 HoreTlačiť