material,18_bod_27_a_material.pdf,"50,22 kB" príloha č. 1,18_bod_27_a_priloha_1.pdf,"76,63 kB" príloha č. 2,18_bod_27_a_priloha.pdf,"639,15 kB"