komisia,13_bod_03_komisia.pdf,"46,36 kB" Materiál,13_bod_03_material.pdf,"264,21 kB" prílohy č.1 a č. 2 k uzneseniu ZPSK č. 211/2019 zo dňa 13.5.2019,13_zasadnutie_uzn211_prilohy.pdf,"80,52 kB"