komisia,12_bod_04ab_komisia.pdf,"51,81 kB" materiál,12_bod_4b_material.pdf,"195,69 kB" príloha č. 1 k uzneseniu ZPSK č. 189/2019 zo dňa 8.4.2019,12_zasadnutie_uzn189_priloha1.pdf,"56,26 kB" príloha č. 2 k uzneseniu ZPSK č. 189/2019 zo dňa 8.4.2019,12_zasadnutie_uzn189_priloha2.pdf,"68,56 kB" príloha č. 3 k uzneseniu ZPSK č. 189/2019 zo dňa 8.4.2019,12_zasadnutie_uzn189_priloha3.pdf,"50,08 kB"