Dôvodová správa,bod_12_dovod_spr.pdf,"20,40 kB" Materiál,bod_12_material.pdf,"39,29 kB" Návrh na uznesenie,bod_12_navrh_na_uzn.pdf,"25,20 kB"