Dôvodová správa,bod_12_dovod_spr.pdf,"44,39 kB" Návrh na uznesenie,bod_12_navrh_na_uzn.pdf,"22,80 kB" Príloha č. 1,bod_12_priloha_c_1.pdf,"46,32 kB" Príloha č. 2,bod_12_priloha_c_2.pdf,"39,07 kB"