Materiál,bod_06_material.pdf,"447,10 kB" príloha č. 1 k uzneseniu ZPSK č. 18/2018 zo dňa 5. 3. 2018,priloha18_1.pdf,"82,07 kB" príloha č. 2 k uzneseniu ZPSK č. 18/2018 zo dňa 5. 3. 2018,priloha18_2.pdf,"52,38 kB"