dôvodová správa,bod_6_dovod_spr.pdf,"160,68 kB" materiál,bod_06_material.pdf,"311,37 kB" návrh na uznesenie,bod_6_navrh_na_uzn.pdf,"118,12 kB" príloha,bod_06_priloha.pdf,"22,85 kB"