dôvodová správa,bod_15_dovod_spr.pdf,"15,25 kB" materiál,bod_15_material.pdf,"25,95 kB" návrh na uznesenie,bod_15_navrh_na_uzn.pdf,"25,12 kB"