Materiál,27_bod_11_material.pdf,"77,22 kB" Príloha,27_bod_11_priloha.pdf,"62,11 kB" príloha k uzneseniu ZPSK č. 717/2021 zo dňa 3.5.2021,27_uznesenie_717_priloha.pdf,"44,11 kB"