komisia,18_bod_24_komisia.pdf,"439,17 kB" Materiál,18_bod_24_material_novy.pdf,"68,74 kB" príloha k uzneseniu ZPSK č. 405/2020 zo dňa 10. 2. 2020,18_uznesenie_405_priloha.pdf,"30,92 kB"