dôvodová správa,bod_14e_dovod_spr.pdf,"14,45 kB" materiál,bod_14e_material.pdf,"22,65 kB" návrh na uznesenie,bod_14e_navrh_na_uzn.pdf,"24,79 kB"