návrh na uznesenie,bod_14a_navrh_na_uzn.pdf,"28,65 kB" materiál,bod_14a_material.pdf,"31,17 kB" dôvodová správa,bod_14a_dovod_spr.pdf,"18,52 kB"