Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 17/2016
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 269/2015 zo dňa 15.12.2015. 2
3. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 3
4.A Záverečný účet PSK za rok 2015. 5
4.B Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2015. 2
5. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016. 4
6. Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK po zimnej údržbe ciest v roku 2016 – investičné akcie. 2
7. Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2015. 15
8. A/Informatívna správa o realizácii cezhraničných programov na úrovni PSK. B/ Schválenie systému riadenia a financovania projektov Programu INTERREG V-A 2014-2020 v rámci kompetencií PSK. 3
9. Návrh na schválenie účasti PSK ako partnera projektu v rámci vyzvania „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“. 3
10. Informatívna správa o realizácii projektov v rámci výzvy ROP 4.1d – 2012/01. 3
11. Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier. 3
12. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2015. 3
13. Prerokovanie podielu PSK na projekte rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v meste Prešov. 3
14. Návrh na združenú investíciu „Rekonštrukcia tréningového centra obecných sociálnych podnikov“ – obec Spišský Hrhov a PSK. 3
15. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
16.A Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
16.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
16.B Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
16.C Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
16.D Schválenie kúpnej ceny ponúknutej v obchodnej verejnej súťaži. 2
17.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
17.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
17.D Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
17.E Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
18.A Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 3
18.B Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
19.A Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 170/2015 zo dňa 21. 4. 2015. 2
19.B Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 287/2015 zo dňa 15. 12. 2015 2
20. Interpelácie poslancov. 0
Nájdených 31 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1, 2 [>>]
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť