Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 23/2013
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 3
3. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2012. 4
4. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2013 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2013. 4
5. Informatívna správa o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2012. 11
6. Informácia o vyhodnotení Akčného plánu k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na rok 2012. 5
7. Regionálny operačný program, Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – schválenie projektových žiadostí, výzva 5.1-2013/01. 12
8. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
9. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK. 3
10. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 2
11.A Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.262/2011 zo dňa 6.12.2011. 2
11.B Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 432/2012 zo dňa 11.12.2012 - prípad hodný osobitného zreteľa. 2
12.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
12.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
12.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
12.D Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
13.A Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
13.B Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
13.C Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
13.D Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
13.E Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
14.A Rôzne: Informácia o vydaní knihy s názvom Veľká doba v malom priestore. Zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918-1929). 0
14.B Rôzne: Informácia o vzdaní sa funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov a domova sociálych služieb vo Svidníku. 2
14.C Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 419/2012 zo dňa 11. 12. 2012. 3
Nájdených 24 záznamov.
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť