Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 20/2012
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 3
3. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2012. 3
4. Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2012 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2012. 3
5. Návrh na udelenie Cien PSK. 3
6. Komplexná príprava zimnej údržby ciest v sezóne 2012/2013 na území PSK. 3
7. Návrh na založenie Krajskej organizácie cestovného ruchu PSK v zmysle zákona NR SR č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu z 3. marca 2010 v znení neskorších predpisov. 5
8. Informatívna správa zo všetkých zahraničných služobných ciest platených z rozpočtu PSK za rok 2011 a I. polrok 2012. 3
9. Návrh na menovanie riaditeľa Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v Humennom. 3
10. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
11. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 2
12. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
13.A Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 94/2010 zo dňa 24. 8. 2010. 2
13.B Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 318/2012 zo dňa 17. 4. 2012. 2
14.A Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
14.B Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
14.C Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
14.D Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
15. Rôzne. 0
16. Interpelácie poslancov. 0
17. Záver. 0
Nájdených 21 záznamov.
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť