Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 19/2012
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 3
3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2012. 4
4. Vystúpenie občianskeho aktivistu Jozefa Róberta Šmigallu, iniciátora petície za zachovanie pôvodného grafikonu vlakovej dopravy. 0
5. Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2011 a I. polrok 2012. 3
6. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2012. 5
7. Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2012 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2012. 4
8. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie. 3
9. Informatívna správa o činnosti odboru SO/RO pre ROP za rok 2011. 3
10. Návrh na menovanie riaditeľa Centra sociálnych služieb Slnečný dom, Važecká 3, Prešov. 4
11. Návrh na menovanie riaditeľa Zariadenia pre seniorov a DSS Medzilaborce. 3
12. Plán a program zasadnutí Zastupiteľstva PSK. 3
13. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR. 3
14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
15. Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva okružnej križovatky v Poprade. 3
16.A Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 347/2012 zo dňa 19. 6. 2012. 2
16.B Rôzne: Informácia o udeľovaní verejných ocenení PSK v roku 2012. 2
17. Interpelácie poslancov. 0
18. Záver. 0
Nájdených 19 záznamov.
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť