Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 28/2017
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 3
3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2017. 6
4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2017. 4
5. Združená investícia medzi PSK a mestom Medzilaborce s názvom „Multifunkčná ľadová plocha“. 3
6. Združená investícia medzi PSK a mestom Spišská Belá s názvom „Výstavba hokejbalovej haly v Spišskej Belej“. 3
7. Združená investícia medzi PSK a mestom Vranov nad Topľou s názvom „Umelý trávnik na ploche futbalového štadióna na Ul. B. Němcovej vo Vranove nad Topľou - stavebná časť projektu“. 3
8. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 456/2017 zo dňa 21. 2. 2017. 3
9. Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017. 6
10. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2017. 5
11. Návrh na menovanie riaditeľa Správy a údržby ciest PSK. 4
12. Schválenie termínu 29. zasadnutia Zastupiteľstva PSK. 2
13. Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2016 a I. polrok 2017. 3
14. Rozšírený Dohovor primátorov a starostov. 4
15. Informatívna správa o činnosti odboru SO pre IROP PSK od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2017. 3
16. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2016. 3
17. Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017. 3
18. Návrh VZN PSK č. .../2017, ktorým sa ruší Školský internát, Mierová 1973/79, Humenné ako súčasť Strednej odbornej školy, Mierová 1973/79, Humenné. 4
19. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Obnova budovy školských dielní SOŠ spojenej s OA, SNP 16, Sabinov - zníženie energetickej náročnosti“. 3
20. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Obnova budovy a zníženie energetickej náročnosti – Hvezdáreň a planetárium v Prešove“. 4
21. Zriadenie príspevkovej organizácie „Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK“. 2
22.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
22.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
22.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
22.D Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
22.E Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
22.F Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
23.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
23.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
23.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
Nájdených 37 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1, 2 [>>]
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť