Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 20/2020

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 49 48 1 0 3
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 53 53 0 0 1
3 Záverečný účet PSK za rok 2019. patrí pre bod č. 2B – Návrh č. N2326 -Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2019 56 56 0 0 0
4 Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2019. patrí pre bod č. 2C – Návrh č. N2327 - Správa Výboru pre audit PSK 56 56 0 0 1
5 Správa Výboru pre audit PSK za rok 2019. patrí pre bod č. 2A – Návrh č. N2338– Záverečný účet PSK za rok 2019 57 57 0 0 0
6 Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020. posl. Ferencak - pozn. navrh 52 29 0 23 5
7 Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020. 55 55 0 0 2
8 Schválenie prijatia úveru na predfinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ. 48 48 0 0 9
9 Zmena výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 "Výzva predsedu PSK". 51 51 0 0 6
10 Doplnenie a zmena Výzvy pre región 2020. 52 51 0 1 5
11 Stratégia rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v PSK. 47 47 0 0 10
12 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 173/2019 zo dňa 4. 2. 2019. 45 45 0 0 12
13 Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s.,s nepeňažným vkladom. 49 43 1 5 8
14 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.(k.ú.Prešov) 44 44 0 0 13
15 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.(k.ú.Poloma) 45 45 0 0 12
16 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit" 43 42 0 1 14
17 Zmeny v usporiadaní cestnej siete v rámci PSK – zámer zaradenia významných komunikácií do vlastníctva PSK. 47 47 0 0 10
18 Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou SÚC PSK: Zabezpečenie financovania majetkovej prípravy vybraných stavebných akcií a určenie princípov ďalších spoločných postupov III/3622 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18. 46 46 0 0 11
19 Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou SÚC PSK: Zabezpečenie financovania majetkovej prípravy vybraných stavebných akcií a určenie princípov ďalších spoločných postupov III/3832 Preložka cesty, obchvat osady Podskalka, mesto Humenné. 47 47 0 0 10
20 Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 372/2019 zo dňa 9. 12. 2019. 48 48 0 0 9
21 Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.394/2020 zo dňa 10. 2. 2020. 48 48 0 0 9
Nájdených 21 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť