Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 13/2019

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 50 47 0 3 1
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 51 51 0 0 1
6 Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019. 51 51 0 0 4
7 Zmena podmienok Výzvy Predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019. 52 52 0 0 3
8 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 47 47 0 0 8
9 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 44 44 0 0 11
10 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Prešov – SOŠ lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy“. 45 45 0 0 10
11 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu – SOŠ elektrotechnická, Poprad – Matejovce“. 46 45 0 1 9
12 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad“. 48 47 0 1 7
13 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“. 47 46 0 1 8
14 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“. 47 47 0 0 8
4 Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2018. K bodu 2.A - Záverečný účet PSK za rok 2018, uznesenie - časť B 55 55 0 0 0
5 Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019. posl. Jánošík 48 18 2 28 7
3 Záverečný účet PSK za rok 2018. uznesenie - časť A 55 55 0 0 0
Nájdených 14 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť