1,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,,47,47,0,0,1 2,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,,45,45,0,0,4 3,Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016.,,50,50,0,0,0 4,Vlajkové projektové zámery PSK v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.,,50,50,0,0,1 5,Vlajkové projektové zámery PSK v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.,,49,49,0,0,2 6,Vlajkové projektové zámery PSK v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.,,51,51,0,0,0 7,Projektový zámer PSK v rámci programu Interreg Europe.,,46,46,0,0,5 8,Návrh na odvolanie riaditeľa Zariadenia sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi.,,47,47,0,0,4 9,Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa.,,48,48,0,0,3 10,Rôzne.,posl. Damankoš - návrh na vypracovanie internej smernice,46,41,1,4,5